Søjlediagram

Et søjlediagram er endnu en måde at lave et procentdiagram. Et søjlediagram og et pindediagram benyttes ofte næsten som synonymer.

I et søjlediagram er den grafiske afbildning lodrette søjler. I et pindediagram derimod, kan pindene både være vandrette og lodrette pinde. 

Denne type procentdiagram kaldes også et stolpediagram. Kært barn har mange navne. 

Det er i virkeligheden ikke afgørende om man kalder det stolper, pinde eller søjler. Det afgørende er, at man kan benytte procentdiagrammer til at præsentere talmaterialet på den mest overskuelige måde.

Herunder ses den procentvise stemmefordeling blandt de politiske partier i Danmark, præsenteret i et søjlediagram. Tallene er fra artiklen Cirkeldiagram

Dette søjlediagram viser præcis det samme som cirkeldiagrammet, blot på en anden måde. Summen af procentdelene er således lig med 100 %. I dette tilfælde er kategorien ’ved ikke’ placeret sidst.

Man kan selv vælge om man synes, at cirkeldiagrammet eller denne type søjlediagram bedst viser den procentvise fordeling.

Søjlediagram, procentvis

Men et søjlediagram kan også udformes på andre måder. Man har den mulighed med et søjlediagram, at man kan illustrere procentdele, der sammenlagt overstiger \(100 \%\).

Eksempelvis viser nedenstående søjlediagram den faktiske valgdeltagelse ved folketingsvalgene fra 1981 til 2011.

Dette søjlediagram er IKKE en procentvis fordeling, men en udvikling over tid i procentdelen af stemmeberettigede der stemmer ved folketingsvalgene i perioden. 

Et cirkeldiagram viser ALTID en procentvis fordeling, hvor summen giver 100 %. Et søjlediagram har derfor flere anvendelsesmuligheder end et cirkeldiagram.

Som det ses, viser y-aksen kun værdier fra 70 - 100 %. Det skyldes, at valgdeltagelsen de seneste 30 år har ligget stabilt mellem 80 - 90 %.

Denne type søjlediagram (med procent op ad y-aksen) er især anvendeligt til at beskrive en udvikling over tid.

Søjlediagram udvikling over tid i procent

Søjlediagrammer kan, ligesom pindediagrammer, afbildes i to retninger, både i en positiv og en negativ retning. I et søjlediagram kan man også lave en procentvis fordeling på søjlen. Eksempelvis kunne valgdeltagelsen for hvert valgår opdeles i procentdelen, der stemmer på hvert parti.