Procentdiagram

Der findes flere typer af et procentdiagram. Et simpelt kvadratisk procentdiagram, et cirkeldiagram, et pindediagram og et søjlediagram. De tre sidstnævnte typer procentdiagram er mest anvendte. Du kan læse mere om de tre typer på de følgende sider. I denne artikel vil fokus være på et kvadratisk procentdiagram. 

Et kvadratisk procentdiagram eller et simpelt procentdiagram, er et diagram med 100 små kasser. Det illustrerer, at procent er pr. hundrede eller hundrededele. Hver kasse repræsenterer dermed 1 % og de 100 kasser er en afbildning af hele talmaterialet i en procentvis fordeling.

En procentvis fordeling indtegnes, eksempelvis med forskellige farver, for at illustrere de forskellige procentsatser for den observation man skal påvise.

Det afgørende, når man laver et procentdiagram, er, at man har lavet en fyldestgørende procentregning, og at summen af de procentsatser man skal aftegne = 100 %. Se artiklerne Procentregning og Hvordan regner man procent.

Hvis man skal afbillede 28 %, skal man markere 28 felter med samme type markering, eksempelvis rød.

Hvis man omvendt har en afbildning og skal finde procentsats for en type, skal man blot tælle antallet af den type, så har man samtidig procentsatsen. Eksempelvis kan man tælle sig frem til, at der er 55 gule kasser og dermed 55 %. Der er 17 blå kasser og derfor 17 %.

Simpelt kvadratisk procentdiagram:

Det kvadratiske procentdiagram er for de fleste knap så visuelt overskueligt (især med fordelinger med mange komponenter) som et cirkeldiagram, et pindediagram eller et søjlediagram. Et kvadratisk procentdiagrams anvendelse er derfor begrænset.