Cirkeldiagram

Man laver ofte et procentdiagram som et cirkeldiagram. Man kalder også et cirkeldiagram for et 'lagkagediagram', da de dele der fremkommer, ligner forskellige størrelser af et lagkagestykke.

Et cirkeldiagram har den fordel, at det giver en god visuel fornemmelse for talmaterialet.

Dette cirkeldiagram illustrerer en (tænkt) procentvis fordeling blandt de politiske partier i det danske folketing:

Cirkeldiagram i procent

Et cirkeldiagram er, som navnet antyder, en cirkel der er opdelt i procentvise bidder. Et lagkagediagram med ’lagkagestykker’, ud fra den procentvise fordeling, som de repræsenterer. I et cirkeldiagram skal de procentdele man indsætter altid give 100 % til sammen.

Et cirkeldiagram kan udformes på forskellig vis.

I eksemplet ovenfor er ’ved ikke’ placeret fiktivt mellem den røde blok (E, SF, S og RV) og den blå blok (V, K, LA og DF) for at illustrere de to blokkes størrelse og ’tvivlerne’ imellem.

Man kunne også have indsat partierne efter størrelse, efter deres partibogstaver, alfabetisk eller fuldstændigt vilkårligt.

Procent til grader

Lad os se på en procentfordeling og hvordan procenterne indsættes i et cirkeldiagram med grader. Der tages afsæt i et tænkt eksempel om Danmarks befolknings aldersfordeling.

Børn og unge under 18 år: 19%.

Gruppen af voksne fra 18 år og opefter, men under 65: 54 %.

Gruppen af ældre fra 65 og opefter: 27 %.

Summen af 19 % + 54 % + 27 % = 100 %. Den procentvise fordeling kan afspejles i et cirkeldiagram.

Det er meget simpelt at lave et cirkeldiagram i Excel. Skal man derimod selv tegne et cirkeldiagram, skal man regne vinklerne ud.

Man kender summen af procenter, der skal aftegnes som er lig med 100 %. Man ved også, at i en cirkel er der i alt 360°. For at omregne fra procent til grader skal man derfor gange med konstanten:

\frac{360°}{100 \%}= 3,6 °%. 

Der er 3,6 gange så mange grader i en cirkel, som der er procenter i en fordeling. 

Der er ikke en decideret cirkeldiagram-formel. Men skal man tegne et cirkeldiagram er konstanten 3,6 °% det tætteste man kommer på en formel.

Skal man derimod regne den anden vej, skal grad-angivelserne divideres med 3,6°%, for at udregne procentdelene i fordelingen.

Når denne konstant på 3,6 °% ganges med de tre aldersintervaller i eksemplet, findes vinklerne på de ’lagkagestykker’, som cirkeldiagrammet skal illustrere.

Børn og unge: 19 \% \cdot 3,6°% = 68,4°

Gruppen af voksne: 54 \% \cdot 3,6 °% = 194,4°

Gruppen af ældre: 27 \% \cdot 3,6 °% = 97,2°

Summen af vinkler er: 68,4° + 194,4° + 97,2° = 360°.

Man kan nu tegne aldersfordelingen i et cirkeldiagram. Som hovedregel starter man ´kl. 12’ i et cirkeldiagram og aftegner med uret rundt, især hvis det er værdier med en form for rækkefølge. Men man har nogen kunstnerisk frihed i afbildningen.

Cirkeldiagram med procent til grader

Et cirkeldiagram er en måde at illustrere en procentvis fordeling. Et cirkeldiagram beskriver en helhed på samlet 100 % med stor visuel appel til læseren og yder en simpel forståelse for talmaterialet.

Herunder kan du se hvordan man omregner til procent og hvordan man omregner fra procent til grader, når man har et cirkeldiagram.

Omregn til procent fra grader

Når du skal omregne til procent fra grader, skal du dividere antallet af grader på 'lagkagestykket' (vinklen) med konstanten 3,6 °% for at finde den procentdel, som det stykke udgør.

Omregn fra procent til grader

Når man derimod skal omregne fra procent til grader, skal du gange procentdelen med konstanten 3,6 °% for at finde vinklen, og dermed den grafiske størrelse på 'lagkagestykket'.