Pindediagram

Et pindediagram er en anden type procentdiagram. Et pindediagram er en oplagt måde at afbilde en procentfordeling eller andet talmateriale på.

Pindediagram og søjlediagram benyttes ofte næsten som synonymer.

Et pindediagram kan både præsenteres med lodrette og vandrette pinde. Taler man i stedet om et søjlediagram er søjlerne (oftest) aftegnet som lodrette søjler, deraf navnet.

Et søjlediagram er også et pindediagram, men et pindediagram med vandrette pinde er ikke et søjlediagram. Søjler står op, pinde kan både ligge ned og stå op.

(I virkeligheden er det nok ikke afgørende om man omtaler denne type procentdiagram med pinde, søjler eller stolper.)

Eksempel

Fordelingen herunder viser antallet af studerende på universiteterne efter alder og om de har optaget studielån eller ej (fiktivt):

Alder Antal studerende Antal med SU-lån Antal uden SU-lån Procentdel med SU-lån Procentdel uden SU-lån
18 år 2890 1612 1278 55,78% 44,22%
19 år 3339 1901 1438 56,93% 43,07%
20 år 4383 2537 1846 57,88% 42,12%
21 år 4704 2407 2297 51,17% 48,83%
22 år 5251 2634 2617 50,16% 49,84%
23 år 6277 2782 3495 44,32% 55,68%
24 år 6361 3164 3197 49,74% 50,26%
25 år 6274 3290 2984 52,44% 47,56%
26 år 6537 2682 3855 41,03% 58,97%
27 år 5724 3008 2716 52,55% 47,45%
28 år 4049 1883 2166 46,51% 53,49%
29 år og derover 2765 1131 1634 40,90% 59,10%

Herunder vises fordelingen i tabellen ovenfor i et pindediagram. Pindene er angivet som de procentdele, der er angivet i de sidste to kolonner. For udregning se artiklerne Procentregning og Hvordan regner man procent

Pindediagram med procentvis fordeling på pindene

Pindene angiver antallet af studerende på hvert alderstrin. Samtidig er pindene opdelt procentvist, så antallet med og uden SU-lån vises som procentdelen af det samlede antal. Summen af pinden er således 100 %.

Et pindediagram er hyppigst anvendt med værdier eller tal, ikke nødvendigvis med procent. Men et pindediagram kan i teorien illustrere en procentvis fordeling.

Der kan derimod sagtens være tale om en procentvis fordeling på selve pindene, som i eksemplet her. Værdierne på begge akser (antal studerende og alder) ikke er procentuelle.

Et pindediagram kan afbildes i to retninger, både i en positiv og en negativ retning.