Beregn rumfang

Beregn rumfang betyder i matematik, at man finder ud af, hvor meget en tredimensionel figur fylder.

Rumfang kan have forskellige enheder. De to mest brugte er kubikmeter (m3) og liter.

1 liter er lig med 1 kubikdecimeter (dm3), som er lig 0,001 m3.

Rumfang kaldes ofte for volumen og gives symbolet V.

Hvordan beregner man rumfang?

Generelt beregner man rumfang ved at gange de forskellige sider af figuren. Så for eksempel at beregne rumfang af en kasse, gøres ved at gange højde, bredde og længde.

Men når man har at gøre med figurer, der ikke har lige sider som en kasse, skal man bruge lidt mere komplicerede formler. For eksempel at beregne rumfang af cylinder, gøres ved, at man bruger formlen for areal af en cirkel og ganger med højden.

For at beregne rumfang af en kugle bruger man også formlen for areal af cirkel og ganger radius på en ekstra gang, men for at tage højde for den ekstra dimension skal man gange det hele med fire tredjedele.

Husk at det kun er tredimensionelle figurer, vi beregner rumfang på. Så for eksempel kan vi ikke beregne rumfanget af en trekant.

Nedenunder har vi en liste over de vigtigste rumgeometriske figurer, og hvordan man beregner deres rumfang. Om hver figur findes en separat artikel her i Studieportalen.dk´s formelsamling i matematik.

 • Kasse
  • Parametre: højde (h), bredde (b) og længde (l).
  • Formel:
    V = h \cdot b \cdot l
  • Se artiklen Rumfang af kasse
 • Terning
  • Parametre: sidelængde (l).
  • Formel: 
   V = l^3
  • Se artiklen Terning
 • Kugle
 • Cylinder
 • Kegle
 • Keglestub
  • Parametre: højde (h),top-radius (r) og bund-radius (R).
  • Formel: 
   V = \frac{1}{3} \cdot h \cdot \pi \cdot \left ( R^2 + r^2 + R \cdot r \right )
  • Se artiklen Keglestub
 • Pyramide
 • Pyramidestub
  • Parametre: højde (h), grundfladeareal (G) og top-grundflade (g).
  • Formel:
   V = \frac{1}{3} \cdot h \cdot \left(G + g + \sqrt{G\cdot g} \right )
  • Se artiklen Pyramidestub
 • Prisme
  • Parametre: højde (h) og grundfladeareal (G).
  • Formel:
   V = G \cdot h
  • Se artiklen Prisme

Indhold