Cm3 til liter

Omregning af cm3 til liter er en vigtig men simpel beregning. Denne omregning bruges ofte, da kubikcentimeter og liter er de to vigtigste enheder for rumfang.

Nogle gange kan man også sige, at vi omregner rumfang til liter, fordi meter er standardenheden for rumfang, og liter normalt anvendes til at måle væskers rumfang.

Men liter er defineret ud fra kubikcentimeter, og derfor er der ikke nogen egentlig forskel på, hvad de kan bruges til, de er begge enheder for rumfang.

Enheden kubikcentimeter, cm3, er lig størrelsen eller rumfanget af en terning, hvis sidelængde er 1 cm. Altså højde, bredde og længde er 1 cm.

Man beregner rumfanget af en terning ved at tage sidelængden i tredje potens. Altså en sidelængde på 1 cm giver et rumfang på 1 cm3.

Enheden liter er defineret som rumfanget af en terning, hvis sidelængde er 10 cm.

Når vi skal omregne fra cm3 til liter, har vi brug for at vide, hvor mange cm3 der går på en liter. Det gør vi ved at udregne rumfanget af terningen:

1 \text{ l} = (10 \text{ cm})^3 = 1000 \text{ cm}^3

1 liter er altså lig 1000 cm3.

Det vil sige, at for hver 1000 cm3 vi har, har vi 1 liter. Derfor, når vi skal omregne cm3 til liter, skal vi dividere antal cm3 med 1000 for at få resultatet i liter.

Vi kan skrive det som denne formel:

\frac{\text{Rumfang i cm}^3}{1000} = \text{Rumfang i liter}

Liter til cm3

Når man har brug for at regne den anden vej, altså liter til cm3, bliver der vendt om, så vi har:

1 \text{ cm}^3 = 0,001 \text{ l}

Dermed kan vi omforme den forrige formel, så vi får rumfang i cm3 til at stå alene:

\left (\text{Rumfang i liter} \right ) \cdot 1000 = \text{Rumfang i cm}^3

Så omregning af liter til cm3 gøres ved at gange antal liter med 1000.

Vi vil nu se på nogle eksempler for begge udregninger.

Eksempel 1

Vi har en kasse som har et rumfang på 3557 cm3. Vi skal omregne cm3 til liter. Vi bruger formlen og dividerer med 1000:

\frac{3557\text{ cm}^3}{1000} = 3,557 \text{ liter}

3557 cm3 er altså det samme som 3,557 liter.

Dette eksempel viser også en vigtig regel. Når man dividerer med 1000, er det det samme som at flytte kommaet tre pladser frem.

Eksempel 2

Et bassin indeholder 536 liter vand. Vi skal omregne liter til cm3:

\left (536\text{ liter} \right ) \cdot 1000 = 536000 \text{ cm}^3

Altså 536 liter er lig 536000 cm3.

Igen kan vi se, at man ikke behøver at regne meget. Man kan bare tilføje tre nuller eller flytte et eventuelt komma tre pladser tilbage.

Eksempel 3

Vi har brug for at finde rumfanget i cm3 af en væske på 4,5 deciliter. Vi ved, at 1 deciliter er 1/10 af en liter. Derfor er 4,5 deciliter det samme som 0,45 liter.

Vi kan nu sætte ind i vores formel som før:

\left (0,45\text{ liter} \right ) \cdot 1000 = 450 \text{ cm}^3

4,5 deciliter er altså det samme som 450 cm3