Rombe

En rombe (kan også staves rhombe) er en firkant, altså indenfor geometrien en figur med fire sider. Ligesom et kvadrat er alle sider i en rombe lige lange og ligesom i et parallelogram er hver side parallel med den modstående side.

Hvad er en rombe?


Rombe.

Romber kan ses som kvadrater hvis vinkler er blevet ændret. Da vinklerne lagt sammen altid vil skal give 360, vil en rombe typisk bestå af et sæt med to vinkler over 90 grader og to under 90 grader, som på ovenstående figur. Da vi kun kræver, at en rombe skal have lige lange og parallelle sider, kan vinklerne også være vinkelrette (90 grader), og firkanten vil dermed både være en rhombe og et kvadrat. De modstående vinkler skal dog altid være lig hinanden i en rombe:

\angle A = \angle C

\angle B = \angle D

Linjerne, på ovenstående figur, der går fra A til C og B til D kaldes rombens diagonaler. De vil altid ramme hinanden vinkelret på midten. Medmindre alle hjørnerne er vinkelrette (kvadrat), vil den ene diagonal være længere end den anden.

Areal af rombe

Vi udregner normalt arealet af en rombe ved først at vælge en grundlinje, hvilket kan være enhver af siderne, og dernæst at finde højden af romben. Højden er længden af en linje trukket vinkelret fra grundlinjen til dens parallelt modstående side.


Rombe med højde (h) og grundlinje (g) markeret.

En rombes areal er da:

Areal = g \cdot h

Hvis man har fundet længden af rombens diagonaler kan man også udregne rombens areal ved følgende formel, hvor d_1 er den første diagonal og d_2 er den anden:

Areal = \frac{1}{2} \cdot d_1 \cdot d_2

Omkreds af rombe

I en rombe er alle sider lige lange, og vi har derfor kun brug for at kende længden af én af siderne. Da omkredsen er den samlede længde af alle siderne, vil omkredsen af en rombe være:

\text{Omkreds} = 4 \cdot \text{sidel\oe ngde}

Eksempel


Eksempel rombe.

I dette eksempel har vi en rombe med sidelængde 11 og højde 10 hvilket giver et areal:

Areal = 10 \cdot 11 = 110

Sidelængden er lig 11 så dermed kan rombens omkreds udregnes til:

Omkreds = 4 \cdot 11 = 44