Hvad er LEAN?

LEAN kan betegnes som en virksomhedseffektivisering som mange både private og offentlige virksomheder i Danmark og mange andre lande har implementeret. Formålet er at blive mere konkurrencedygtige i en tid hvor konkurrencen på markedet er større og effektiviseringer derfor synes nødvendige. 

Lean er en optimeringsproces, som har til formål at skabe mest mulig værdi for kunderne ved at maksimere produktions-flowet og herigennem søge at eliminere det spild, der måtte forekomme i forbindelse med produktionen. Herved søger virksomheder gennem brugen af Lean at skabe mere værdi med færre ressourcer.

Der er gennem de seneste år sket en markant udvikling i de varetyper, som forbrugerne efterspørger. Forbrugerne begynder i højere grad at lægge fokus på kundetilpassede eller specifikke produkter frem for tidligere, hvor der mest blev lagt fokus på standardiserede produkter. Virksomheder bevæger sig derfor mere og mere væk fra at producere varer i store mængder, da der ikke efterspørges samme mængde af produkterne grundet deres forkortede levetid. 

Lean er altså et system, der har til formål at bringe virksomheden frem til en situation, hvor den er totalt renset for ikke-værdiskabende aktiviteter, så man på denne måde mindsker spildet i produktionen og øger muligheden for at producere mindre partier mere effektivt.

MUDA

Da Lean-produktion handler om at få nedsat spild i produktionen så meget som muligt, kan der her tages udgangspunkt i syv forskellige former for spild, også kaldet MUDA, der kan forekomme i produktionen:

 1. Overproduktion – At producere mere end næste operation er klar til
 2. Transport – Transport af varer eller materialer
 3. Ventetid – I forbindelse med f.eks. maskintiden
 4. Overforædling – At gøre produktet bedre end nødvendigt
 5. Lager – Lagerbeholdninger i og uden for produktionen
 6. Defekt – Herunder også genbearbejdning
 7. Bevægelse – Af mennesker – Arme og ben

Lean metoden handler altså om at få nedsat produktionen, så den løber flydende gennem de forskellige stationer som i sidste ende vil føre til det endelige produkt. Ved at nedsætte spildtid, spild af materialer og lignende områder vil virksomheden kunne nedsætte sine omkostninger og ressourcebrug til de enkelte produkter, og herigennem vil det kunne betale sig af producere mindre partier ad gangen.

De 5 S'er

Af andre metoder inden for Lean-konceptet forekommer der også de fem S’er, som skal være med til at organisere arbejdspladsen og på denne måde også hjælpe til med at effektivisere produktionsprocessen i den pågældende virksomhed. De fem S’er indebærer følgende områder:

 1. Sortér – Skelne mellem væsentlige og uvæsentlige effekter
 2. System i tingene – Skabe en markeret plads til alle ting og sætte tingene på plads
 3. Systematisk rengøring – Gøre rengøring til en del af vedligeholdelsesaktiviteterne
 4. Standardisér – Opsætte synlig information, instruktioner og standarder for arbejdspladsen, arbejdets udførelse, kvalitetskontroller, osv.
 5. Selvdisciplin – Forankring af de foregående principper i organisationen.

Gennem naturlig brug af disse principper vil produktionen blive mere overskuelig og ligetil, da alt vil være struktureret og fastsat i rammer. Herudover vil en effektiv brug af de 5 S’er også lede til en forøget effektivitet, et bedre arbejdsmiljø samt bedre ergonomi i organisationen.