Jerslev er offline. Sidst online 15. november 2022.

Jerslev

Uddannelse: Videregående, SP-rang: Lektieguru


Velkommen til Jerslevs profil

Jeg er kandidat i astronomi fra Aarhus Universitet pr. sommer 2016.

I mit bachelorprojekt arbejdede jeg med roterende sorte huller og disses indvirkning på tilvækstskiverne samt hvorledes disse kan opdages observationelt.

I mit speciale arbejdede jeg med kugleformede stjernehobe samt hvordan en variation i Heliumindholdet blandt stjernerne i forskellige populationer kan beskrive de afvigelser i observationer, som usikkerhederne på observationerne alene ikke kan forklare.

Jeg blev i 2015 indstillet til Politikens Undervisningspris for gymnasieskolen for mit arbejde på VUC Aarhus' GS-sommerkurser af en af mine tidligere kursister.

Undervisning og formidling

2016 -        : Adjunkt ved VUC Aarhus.

2015 - 2016: Instruktor i kurserne Calculus I+II, Astrofysik og Numerisk Fysik ved AU.

2014 - 2014: Underviser ved fysik C-B kurset på Langkær Gymnasium.

2011 - 2012: Fysiklærer på Ringkjøbing Gymnasium.

2010 - 2012: Fysik- og astronomilærer på Marselisborg Gymnasium.

2013 - 2013: Underviser på fysik B-A kurset på KVUC.

2011 - 2016: Underviser ved GS-kurserne i fysik på VUC Aarhus.

2009 - 2016: Formidler ved Steno Museet og Ole Rømer Observatoriet i Aarhus.

 

 

Jeg har skrevet større projekter om blandt andet:

Udledning af Lorentztransformationen i den specielle relativitetsteori (SSO i gymnasiet).

Astroseismologi af Alpha Centauri systemet.

Kvantisering af det elektromagnetiske felt (kvanteelektrodynamik).

Blændefotometri af den åbne stjernehob NGC-6791.

Penduler og bestemmelse af tyngdeaccelerationen (skolefysikprojekt, der omhandler brugen af penduler i gymnasieskolen).

Roterende sorte huller: Metrik, egenskaber og observationel evidens (bachelorprojekt).

Kosmokronologi vha. populationer af hvide dværge.

Bestemmelse af Heliumforekomstsvariation i stjernehobene M3 og M13.

Programmering af software til frekvensanalyse og korrelationsanalyser (skrevet i C).

Spektroskopi af stjernen HR870 med SONG.

Heliumvariationer i den kugleformede stjernehob 47 Tucanae (speciale)