Sabbatår job

Står du og overvejer, om du skal have et job i sabbatåret? Der er rigtig mange, der vælger at tage et sabbatår med job fremfor at begynde på en videregående uddannelse lige efter gymnasiet. I denne artikel ser vi nærmere på hvilke typer af jobs, du kan få samt hvilke fordele, der er ved at kombinere sabbatår med job.

Typer af sabbatår-jobs

Der er mange forskellige typer af jobs, som du kan tage i dit sabbatår. Mange finder et ufaglært job, hvor de kan arbejde fuldtid. Det kunne eksempelvis være i et supermarked, i en tøjbutik, i en børnehave, i en skole, i en vuggestue, i en restaurant  eller et helt andet sted. Mulighederne for job i sabbatåret er mange, så bare send en masse ansøgninger afsted.

Som supplement til et almindeligt arbejde er der også mange, der laver noget frivilligt arbejde i sabbatåret. Det kunne være i en lokal sportsklub eller lignende. Både almindeligt arbejde og frivilligt arbejde pynter på CV’et og giver god erhvervserfaring, hvilket bliver vigtigt senere i livet.

Nogle vælger også at tage deres job i sabbatåret i udlandet. På den måde kan du kombinere både arbejde og rejse og altså slå to fluer med et smæk. Det kunne eksempelvis være som rejseguide, som au pair, som frivillig arbejder eller noget helt tredje. Det kræver dog meget forarbejde at få et job i udlandet, og der vil være nogle omkostninger forbundet med at flytte væk fra Danmark. Søg derfor i god tid, hvis du gerne vil have et job i udlandet i dit sabbatår.

Derfor skal du tage job i sabbatåret

Den allerstørste grund til at arbejde i sabbatåret er for at få erfaring. Og det kan være erfaring i mange forskellige henseender. Først og fremmest erhvervserfaring som du har rig mulighed for at få i sabbatåret. Man kan lære rigtig meget ved at varetage en fuldtidsstilling og ved være en del af et team på en arbejdsplads. Den slags erfaring kan man ikke læse sig til. Derudover får du selvfølgelig også noget at skrive på CV’et, som du kan bruge, når du skal søge job senere i livet.

Når du på et tidspunkt er helt færdiguddannet og skal søge arbejde, ansætter mange virksomheder i lige så høj grad folk på deres personlighed som på deres faglighed og karakterer. I et job i sabbatåret har du mulighed for at få noget erfaring, du ellers ikke ville få og på den måde udvikle dig som person. De erfaringer og den udvikling vil du ikke kunne gennemgå på samme måde, hvis du fortsatte direkte over på en videregående uddannelse efter gymnasiet.

Udover erhvervserfaring og personlig udvikling kan et sabbatår med job også gøre, at du får styr på økonomien, inden du skal flytte hjemmefra og starte på en videregående uddannelse. Da der er store omkostninger forbundet begge dele, er det en god idé at have en opsparing, så du ikke behøver at tænke over, hvordan du får brød på bordet efter sabbatåret. På den måde vil du føle dig tryg, når du begynder på det næste kapitel i dit liv.