Søgning på: naturfag eksamen. Resultater: 1 til 2 af 2
  • Ugrupperede observationer | Matematik formelsamling

    Kompendie
    Ugrupperede observationer er et begreb fra deskriptiv statistik. Ugrupperede observationer er helt grundlæggende et ganske almindeligt observationssæt.Diskrete observationer eller ikke-grupperet data er andre ord for ugrupperede observationer.Ugrupperede observationer er modsætningen til gruppere...
  • Hyppighed | Matematik formelsamling

    Kompendie
    Hyppighed er et af de mest basale begreber inden for deskriptiv statistik. Hyppighed betegner i matematik det samme som i daglig tale, nemlig hvor ofte et tal forekommer. Med andre ord hvor hyppigt et givent tal forekommer i en optælling eller, med statistikkens begreber, i et observationssæt.Hyp...