Eksportmotiver

I det følgende afsnit vil der blive lagt vægt på de eksportmotiver, der måtte ligge bag virksomheders beslutning om at eksportere til et givent marked. Herudover vil der også blive set nærmere på hvilke barriere, som der måtte kunne opstå for en virksomhed, når de skal eksportere til et nyt marked, og til sidst vil man se nærmere på virksomhedernes eksportberedskab, der indebærer en undersøgelse af hvorvidt virksomheden ville kunne modstå de barrierer, som man ville kunne blive stillet overfor.

Motiver for eksport

Når man ser på en virksomheds eksportmotiver, vil man både se på motiverne, men også det bagvedliggende engagement, som virksomheden nu engang må besidde.

Eksportmotiver kan både være interne og eksterne, hvilket afhænger hovedsagligt af, hvorvidt virksomheden selv kan have indflydelse på situationen. Internt kan der her være tale om, at virksomheden ønsker at eksportere, fordi de mener, at de producerer/udbyder et produkt, der er særligt unikt. Herved er det et forhold i selve virksomheden, der indebærer lysten til at starte med at eksportere. De eksterne eksportmotiver vil i højere grad være udefrakommende forhold, som virksomheden ikke selv har kontrol over, som gør eksport interessant. Dette kunne eksempelvis være voksende eksportmarkeder, et lille hjemmemarked, e.l..

Når man ser på eksportengagementet, vil man her skelne mellem, hvorvidt dette er proaktivt eller reaktivt. De proaktive motiver er betegnet på den måde, hvor virksomheden selv reagerer og beslutter sig for at eksportere, inden der opstår et generelt behov for det. Virksomheder, der benytter sig af de proaktiver motiver, benytter altså en offensiv strategi, da man selv tager initiativ til at komme ud på nye markeder. Et eksempel på dette kunne være, at ledelsen kan se mulige vækst- og overskudsmål ved at eksportere til nye markeder eller at forbrugerpræferencer rundt omkring i verden internationaliseres. Hvis virksomheder opfanger sådanne træk i forskellige markeder, inden det bliver for åbenlyst og nødvendigt, så er der tale om proaktive motiver. De reaktive motiver står lige modsat de proaktive. Her er der tale om situationer, hvor virksomheder venter til de står i en position, hvor eksport til en vis grad vil være en nødvendighed. Man venter altså på, at man kommer til at stå i en situation, hvor hjemmemarkedet ikke længere er opfyldende nok for virksomheden. Der er altså her tale om defensiv strategi, fordi virksomheden ikke selv tager initiativ til at komme ud på de nye markeder. Eksempler på sådan en strategi vil være, for at sprede risikoen udover flere markeder, at man som virksomhed står med ledig kapacitet og en generel hård konkurrence på hjemmemarkedet.

Det skal i denne situation huskes på, at virksomheder kan benytte sig af flere forskellige eksportmotiver til de forskellige eksportmarkeder, de benytter sig af, alt efter hvilken situation man står i på et givent tidspunkt.

Eksportbarrierer og eksportberedskab

Når man laver en undersøgelse af de eksportbarrierer, der måtte opstå for en virksomhed i forbindelse med en sådan beslutning, gør man det i sammenhæng med en undersøgelse af virksomheden eget eksportberedskab. På denne måde kan man sammenholde disse to undersøgelser og finde ud af, hvad det ville kræve ekstra af virksomheden for overhovedet at kunne indtræde på det udvalgte eksportmarked.

Når man ser på de eksportbarrierer, der måtte opstå, kan der være tale om mange forskellige kategorier af problemer, som virksomheden måtte kunne løbe ind i. Der kan blandt andet være tale om virksomhedens sprogkundskaber, ekstra kapital, der skal investeres i det nye eksportmarked, et generelt eksport-commitment fra virksomhedens ledelse, kendskab til kulturer, o.l.

Der kan opstå en hel stribe af sådanne problemer, som virksomheden førhen ikke har været vandt til at skulle tage hensyn til. Og herved bliver man nødt til at finde frem til, hvorvidt virksomheden i realiteten kan modstå disse problemer, eller om de bliver for meget til at eksportbeslutningen kan lade sig gøre.

På denne måde kan man sammenholde virksomhedens motiver bag eksportbeslutningerne med de deciderede muligheder, som virksomheden har til rådighed, når det kommer til det udvalgte eksportmarked. Det er meget fint, at virksomheden har ambitioner om at skulle benytte sig af markedsudvikling (geografisk ekspansion), som en af deres vækststrategier, men hvis man ikke har beredskabet til at komme igennem de barrierer, som det kræver at komme ind på eksportmarkedet, så vil man ikke kunne etablere sig ordentlig på det givne marked.