Ansoffs Vækstmatrix

En virksomheds mulige vækststrategier er delt op i 3 forskellige hovedgrupper: 

•    Intensivering (Ansoffs vækstmatrix)
•    Integration 
•    Diversifikation

Ansoffs vækstmatrix (kaldes også Ansoffs vækstmatrice) er bygget op omkring virksomhedens mulighed for at skabe vækst ved at udvide deres aktiviteter. Dette kan gøres på 3(-4) forskellige måder. Nogle teoretikere vælger at inddrage diversifikation som en intensiveringsstrategi. Diversifikation vil dog ikke blive gennemgået i dette kompendium.

Anvendelse af matrixen

Når man anvender Ansoffs vækstmatrix er det vigtigt at huske på, at modellen kun udgør en tredjedel af de mulige vækststrategier, som virksomheder kan benytte. Man skal altså altid huske at gennemgå alle de mulige strategier, da en virksomhed uden problemer kan anvende flere vækstteorier på en gang.

I en opgavesammenhæng vil modellen typisk anvendes i forbindelse med følgende opgavetyper:

  • Hvilke vækststrategier anvender virksomheden?
  • Hvilke muligheder har virksomheden for at opnå vækst?

Modellens opbygning

Modellen er opbygget omkring to forskellige elementer: hvilke produkter som virksomheden ønsker at satse på – nuværende eller nye produkter, og hvilke markeder som virksomheden ønsker at operere på – nuværende eller nye markeder. På denne måde kommer man frem til følgende vækststrategier:

  1. Markedspenetrering
  2. Produktudvikling
  3. Markedsudvikling
  4. Diversifikation

Diversifikation vil som sagt ikke blive behandlet i dette kompendium. Under diversifikation vælger man som virksomhed, at starte på noget HELT nyt. Man vælger at bevæge sig ud på nye markeder i forbindelse med nye produkter – hvilket der kan forekomme meget høj risiko i forbindelse med.

Hvilke vækststrategier anvender virksomheden?

Når man skal identificere hvilke vækststrategier virksomheden anvender, vil det være mest praktisk at tage udgangspunkt i den oprindelige matrice. Hvis virksomheden søger at operere på nye markeder, vil man kunne se dette som et forsøg på at skabe vækst gennem markedsudvikling. Derimod vil valget om at satse på at udarbejde nye produkter kunne ses som et tegn på, at strategien måtte være produktudvikling. De fleste større virksomheder på et marked vil stort set altid anvende markedspenetrering som en af deres vækststrategier. Dette er grundet, at man forsøger at vedligeholde sin plads på markedet eller i branchen.

Det vigtigste der er at huske i forbindelse med vækststrategierne generelt, vil være, at virksomhederne stort set altid benytter mere end én af de mange mulige typer af vækststrategier, for at sikre dem en bedst mulig plads på markedet i fremtiden.

Hvilke muligheder har virksomheden for at opnå vækst?

Når man skal vurdere, hvilke muligheder en given virksomhed har for at opnå vækst, vil man her skulle gå et skridt tilbage. Man ville skulle tage udgangspunkt i en SWOT-analyse af virksomheden, for at kunne vurdere inden for hvilke områder, der er muligheder for at skabe vækst og hvorvidt virksomheden har mulighed for at føre dem succesfuldt ud.

En virksomhed vil eksempelvis kunne opleve den mulighed, at der er forøget efterspørgsel efter den type af produkter, som virksomheden sælger i Tyskland frem for Danmark, hvor man i øjeblikket opererer. Dette ville give virksomheden en mulighed for at skabe vækst. Man vil her benytte markedsudvikling som virksomhedens vækststrategi til at udnytte den mulighed, man har til rådighed og herigennem skabe vækst. Det er vigtigt at huske, at en virksomhed typisk vil benytte sig af flere forskellige vækststrategier, som ligger til grund for de forskellige muligheder, der fremkommer i SWOT, og som virksomheden ønsker at udnytte.

Det skal du huske

Når man får stillet til opgave at undersøge hvordan en virksomhed benytter deres vækststrategier, er det vigtigt, at man tager udgangspunkt i alle de 3 typer af vækststrategier. Dette er grundet, at de fleste virksomheder typisk benytter flere af strategierne på en gang. Man kan også kigge nærmere på om virksomheden har mulighed for at skabe vækst ved at benytte nogle af de strategier, som de endnu ikke har taget udgangspunkt i. På denne måde får man beskrevet, hvilke de benytter, og hvordan de kunne skabe vækst på en alternativ måde.

Herudover er det også vigtigt, at man tager hensyn til de to sidste hovedgrupper indenfor vækststrategierne: integration og diversifikation. En virksomhed kan benytte rigtig mange forskellige vækststrategier i forbindelse med forskellige projekter, som måske ender med at understøtte hinanden. Herunder kunne man også vurdere, hvor man som virksomhed burde ligge sit hovedfokus, når det kommer til vækst, da nogle projekter vil være mere gavnlige for virksomheden end andre.

Til egen hjælp vil det være praktisk i sidste ende at opstille modellen på samme måde, som der bliver gjort i teoribogen, da man her giver et klart overblik over, hvilke strategier og hvilke områder, som virksomheden lægger vægt på. Udover dette bør man dog skrive uddybende kommentarer til hvert valg af vækststrategi, da det typisk ikke ville være nok bare at skrive det op i punktform.