Integrationsstrategier

Integration betyder, at en virksomhed søger at skabe vækst ved at flytte sig i virksomhedens forsyningskæde. Det betyder, at virksomheden enten overtager en funktion i forsyningskæden eller opbygger en virksomhed ved egen etablering eller ved opkøb.

Anvendelse af integrationsstrategierne

Integrationsstrategierne udgør kun en tredjedel af de samlede vækststrategier, som virksomheder kan benytte. Man skal huske at gennemgå alle de mulige strategier, da en virksomhed uden problemer kan anvende flere vækstteorier på en gang. Derfor vil opgavetypen være den samme som man benyttede ved Ansoffs vækstmatrice:

  • Hvilke vækststrategier anvender virksomheden?
  • Hvilke muligheder har virksomheden for at opnå vækst?

Der forekommer altså ligesom ved de andre hovedgrupper af vækststrategier to forskellige indgangsvinkler mht. til opgavestillingen. I de følgende afsnit vil de forskellige typer af integrationsstrategier blive gennemgået samt en gennemgang af, hvordan man identificerer de forskellige integrationsstrategier hos en virksomhed, og hvordan man vurderer hvilke muligheder en virksomhed har for at skabe vækst.

Hvilke vækststrategier anvender virksomheden?

Når man skal identificere hvilken vækststrategi virksomheden anvender i forbindelse med integration, vil man først skulle vurdere hvorvidt virksomheden ønsker at bevæge sig rundt i forsyningskæden, og overtage led i denne forbindelse, eller om de hellere vil starte nye producenter op eller overtage andre konkurrenter på markedet gennem opkøb eller fusionering.

Hvis en virksomhed vælger at opkøbe konkurrenter på markedet eller starte nye virksomheder/producenter op, så betyder dette at virksomheden satser på at skabe vækst gennem den horisontale integration. Hvis en virksomhed derimod vælger at opkøbe råvareproducenter eller detaillister, som ligger hhv. bagved og foran virksomheden i dens forsyningskæde, så vil der være tale om vertikal integration. Det gælder om at vurdere hvordan virksomheden ønsker at bevæge sig rundt på markedet.

Når man har vurderet hvorvidt der er tale om horisontal eller vertikal integration, er det vigtigt igen at gå ind og vurdere hvilken type af de forskellige integrationsstrategier der er tale om, da der forekommer flere forskellige typer til hver af strategierne. 

Hvilke muligheder har virksomheden for at opnå vækst?

Når man skal ind og vurdere, hvilke muligheder virksomheden har for at opnå vækst gennem brugen af integration, skal man som ved intensivering ind og kigge på den generelle strategiske platform for virksomheden. Man vil gå ind og benytte en SWOT-analyse af virksomheden. 

Gennem SWOT-analysen vil man kunne identificere, hvilke muligheder virksomheden har i forbindelse med deres styrker, som skal hjælpe til med at realisere deres muligheder for fremtiden. Man skal altså ind og identificere de muligheder, som virksomheden ser i forbindelse med overtagelse af konkurrenter eller etableringen af nye virksomheder på markedet.

Hvis en virksomhed i forbindelse med SWOT-analysen eksempelvis kommer frem til, at efterspørgslen efter det produkt de hovedsagligt sælger er steget på det danske markedet, så vil dette være en mulighed for at komme til at skabe vækst gennem integration. Her skal man som virksomhed vælge, om der forekommer størst mulighed for vækst gennem etablering af en ny virksomhed eller gennem opkøb. Hvis virksomheden har rigeligt med kapital til rådighed, men ikke mener, at der er mulighed for at kunne komme til at opkøb eller fusionere med andre konkurrenter på markeder, så vil den største mulighed for at skabe vækst forekomme gennem etableringen af et nyt navn på markedet.