Typer af integration

Der findes tre typer af integrationsstrategier: horisontal og vertikal integration samt strategisk alliance, som hver især søger at skabe vækst gennem opkøb, fusionering, opstart eller overtagelse af virksomheder – både i forbindelse med virksomhedens egen forsyningskæde og udenfor denne.

Integrationsstrategierne stiller sig en anelse udenfor de andre to hovedgrupper af vækststrategier, da man ikke tager udgangspunkt i det enkelte produkt og det enkelte marked, så man i høj grad benytter i intensiverings- og diversifikationsstrategierne. Dette er muligvis også grunden til, at man nemt kan komme til at glemme integrationsstrategier i forbindelse med opgaveløsning – dette vil dog være en stor fejl, da rigtigt mange virksomheder benytter integration som en af deres vækststrategier.

Vertikal integration

Vertikal integration betyder, at virksomheden overtager nogle af de funktioner i forsyningskæden, som andre virksomheder førhen har varetaget. Nogle af grundene til, at man som virksomhed ville anvende vertikal integration er som følgende:

  • Man vil kunne reducere omkostningerne ved at overtage nogle af de andre funktioner i forsyningskæden.
  • Når man overtager en eller flere af de andre funktioner i forsyningskæden, vil man kunne overtage mere af kontrollen i forsyningskæden, på den måde at man nu har nemmere tilgang til leveringstider, produktionstider, salgstal o.l. i de andre funktioner i forsyningskæden.
  • Man vil også ved overtagelsen af andre led i forsyningskæden kunne opnå mere af den værditilvækst, som forekommer igennem forsyningskæden. Den profit som virksomheder tjener igennem forsyningskæden vil nu gå til den egentlig virksomhed.
  • Man vil ved at overtage nogle af de andre led i forsyningskæden, hovedsagligt ved overtagelsen af bagvedliggende virksomheder, kunne realisere nogle af de stordriftsfordele, som der måtte forekomme.

Der findes to forskellige typer af vertikal integration, som en virksomhed kan benytte. Baglæns (up stream) integration indebærer at en virksomhed går et eller flere skridt tilbage i deres forsyningskæde. Dette indebærer, at man enten overtager eller samarbejder med den udvalgte virksomhed.

Eksempler: En virksomhed vælger at opkøbe en underleverandør eller en producent af råvarer.

Virksomheder kan også vælge at integrere sig vertikalt i den anden retning. På denne måde rykker man frem (down stream) i forsyningskæden. Dette indebærer, at virksomheden overtager det nærmeste led i forsyningskæden.

Eksempel: En producent starter egen detailhandel eller opkøber andre detailbutikker, så man springer mellemhandlerleddet over i forsyningskæden.

Horisontal integration

Horisontal integration eller sidelæns integration betyder, at en virksomhed udvider sine aktiviteter på det samme niveau i forsyningskæden. Her betyder det altså, at virksomheden opkøber eller opstarter helt nye butikker eller produktionsfabrikker, som gør at de har mere kontrol over markedet og mindre konkurrence.

Den første måde at benytte horisontal integration på er ved at etablere en helt ny virksomhed. Her vil virksomheden producere stort set den samme type af produkter, men blot under et andet navn. De fleste virksomheder, der vælger at benytte sig af horisontal integration på denne måde, gør det fordi det typisk er nemmere at øge omsætningen ved at skabe nye navne til markedet, frem for at skulle øge markedsandelen med allerede etablerede produkter og herigennem være nødsaget til at skulle ”stjæle” markedsandele fra konkurrenterne. En af ulemperne ved denne metode er, at man som virksomhed ville kunne risikere, at den del af omsætningen som den nye virksomhed overtager, vil komme direkte fra den oprindelige virksomhed, og herved vil væksten være minimal.

Eksempel: En producent af sko starter en ny virksomhed op under et andet navn, for at opnå højere samlet markedsandel.

Den anden måde hvorpå man kan benytte den horisontale integration er ved at fusionere eller opkøbe eksisterende konkurrenter fra markedet. Forskellen mellem fusionering og opkøb ligger i, at man ved fusionering sammensætter to virksomheder til en, og ved opkøb ryger den opkøbte virksomhed ind under købervirksomheden.

Eksempel: Carlsberg fusionerede med Tuborg for at skaffe sig af med en af deres største konkurrenter på det danske marked.

Strategisk alliance

Strategisk alliance (også kendt som strategisk samarbejde) er en form for integration, hvor virksomheder ikke overtager eller opkøber hinanden, men derimod samarbejder om forskellige funktioner, for samlet set at opnå stordriftsfordele. Eksempler på disse typer af strategiske alliancer kunne være licensproduktion, franchising eller joint venture samarbejde.