Markedsudvikling

En virksomhed, der benytter markedsudvikling til at skabe vækst, vil benytte deres nuværende produkter, men vil bevæge sig ud på nye markeder. Der forekommer nu en højere risiko med dette vækstvalg, da man ikke kender det marked man bevæger sig ud på ligeså godt, som man kender sit nuværende marked.

Markedsudvikling kan foretages på to forskellige måder og i vidt forskellige grader – som også er koblet sammen med et givent risikoniveau. Man kan benytte sine nuværende produkter og forsøge at sælge disse til helt nye kundesegmenter, eller man kan ekspandere geografisk, som beskrevet ved følgende:

1. Udvidelse af markedet til nye kundesegmenter

Her vil man som virksomhed benytte der samme produkt, som man hidtil har solgt, men man vil typisk tilpasse det, så det opfylder det nye kundesegments ønsker og behov i højere grad end hvad det ellers havde gjort. Udvidelse af markedet til nye kundesegmenter kunne f.eks. være, at en virksomhed der hidtil har solgt deres produkter til konsumentmarkedet nu vælger også at sælge produkterne til B-2-B markedet.

2. Udvidelse af markedet til nye geografiske områder

Her kan der være tale om både nationale og international udvidelse af markedet som en virksomhed operere indenfor. Der vil typisk være større risiko forbundet med en førstegangs ekspansion for en virksomheds vedkommende, da man ikke før har prøvet at tilpasse sig nye områder på samme måde. Risikoen vil dog være markant højere ved international geografisk ekspansion, da man her skal tage hensyn til helt nye kulturer og adgangsbarrierer på det givne marked.

3. Udvidelse af markedet ved brug af nye distributionsformer

Man kunne også foretage en udvidelse af markedet i form af nye distributionsformer. Dette gælder f.eks. virksomheder, som altid har solgt deres produkter fra en fysisk butik og nu vælger at oprette en webshop. På denne måde udvider man markedet, men handler stadig med de samme produkter.