Produktudvikling

Når en virksomhed anvender produktudvikling til at skabe vækst, vil det være i forbindelse med, at man benytter de nuværende markeder, som man allerede er etableret på, men kaster sig ud i at sælge nye produkter. Der forekommer også en højere risiko i forbindelse med produktudviklingen end der gør med markedspenetreringen. Dette er grundet, at der forekommer høje omkostninger i forbindelse med udarbejdelsen af nye produkter, og man kan aldrig være helt sikker på hvordan forbrugerne vil tage i mod det. Produktudviklingen kan ske ved følgende 3 måder:

1. Produktforbedringer

Når en virksomhed vælger at foretage produktforbedringer betyder dette, at man vælger at tilføje ekstra funktioner eller egenskaber til produktet, som opfylder nye behov for forbrugeren. Eksempler på dette kunne være når en mobiltelefon får indbygget kamera, når bilproducenter begynder at installere sikkerhedssystemer, o.l.

2. Produktlinjeudvidelser

Når virksomheder foretager produktlinjeudvidelser ser man, at der udbydes nye produkter, som hænger godt sammen med de produkter, som virksomheden allerede nu sælger, men som dækker andre og nye behov hos forbrugeren. Dette kunne f.eks. være da Apple begyndte at sælge iPads. Dette gælder typisk helt nye opfindelser, som ikke er set på markedet før.

3. Nyt produkt til samme målgruppe

Her vil man udbyde HELT nye produkter til den samme målgruppe. Man udbyder et produkt, som dækker helt nye behov hos virksomhedens nuværende kunder. Dette kunne f.eks. være, at en udbyder af is også begynder at sælge chokolade eller hvis en udbyder af tøj begynder at sælge sko.

Da produktudvikling er en af de mere risikofyldte vækststrategier, som en virksomhed kan vælge, er der nogle ting man skal tage hensyn til, når det kommer til valget af denne strategi. Man skal ind og vurdere hvorvidt der forekommer synergieffekter ved at producere helt nye produkt – altså hvorvidt resultatet af det nye produkt vil kunne overstige det samlede resultat af enkelte forbedringer på etablerede produkter.

Denne vurdering foretages ud fra hvordan hhv. et helt nyt produkt og forbedringerne kommer til at påvirke virksomhedens distribution og produktionsproces. Hvis distributionen af det nye produkt skal sælges de samme steder, som de allerede etablerede produkter, vil det være en fordel for virksomheden og en mulighed for at skabe vækst. Det store problem kommer typisk i forbindelse med produktionsprocessen. Hvis virksomheden ved nogenlunde hvordan produktionsprocessen skal ændres for at de ønskede ændringer ved et produkt kan implementeres vil dette være et plus for resultatet og herved vil forbedringer være at foretrække i de fleste tilfælde, da man oftest ikke vil være i stand til at vide alt om den produktionsproces, der forekommer i forbindelse med udarbejdelsen af et nyt produkt.

Herved fremkommer risikoen også. Produktudvikling, som indebærer at man som virksomhed vælger at producere noget helt nyt, vil typisk medføre meget stor risiko for virksomheden.