Markedspenetrering

En virksomhed, der benytter markedspenetrering, ønsker at skabe vækst for dem selv gennem brugen af deres nuværende produkter på det marked, hvor de allerede er etableret. Virksomheden kender altså markedet, og ved hvordan kunderne har det med deres produkter, og kan derfor benytte dette til deres fordel. Der forekommer i forbindelse med markedspenetreringen en relativt lille risiko i forhold de andre vækststrategier.

Når man succesfuldt benytter markedspenetreringen, vil det for virksomhedens vedkommende enten ske ved, at man øger markedet for det givne produkt, eller at man ”stjæler” markedsandele fra konkurrenterne. Hvis man ønsker at ”stjæle” konkurrenternes markedsandele, sker dette typisk gennem ændringer i virksomhedens parametermix, hvor man gør sig mere attraktivt overfor kunderne på den ene eller anden måde. Hvis man ønsker at benytte markedspenetrering, kan dette typisk ske på følgende måder:

1. Forøgelse af markedsandelen

Hvis man som virksomhed ønsker at øge markedsandelen på markedet medfører dette typisk, at man bliver nødt til at føre en aggressiv parameterindsats, som kunne forekomme i forbindelse med prisnedsættelser, øget promotionsindsats eller brug af sales promotion.

2. Få forbrugerne til at bruge mere pr. gang

Det virksomheder typisk vil gøre, når de ønsker at få forbrugeren til at øge deres forbrug pr. gang, er at tilbyde større standard kvantitet. Dette har hhv. Coca Cola og Pepsi gjort, da de skiftede fra 1,5 Liters til 2,0 liters flaskerne.

3. Find på nye anvendelsesmuligheder af produktet

Dette kunne f.eks. ske ved, at en vinsælger tilbyder kunderne hjælp til at finde ud af hvilke typer vin der passer til forskellige madretter. På denne måde giver man kunderne lyst til at købe flere forskellige typer af vin til flere forskellige anledninger.

4. Forøgelse af forbrugsfrekvensen

Dette kunne f.eks. forekomme som Colgate har gjort, da de skabte deres ”tandbørste-reminder”. Dette betyder, at man som kunde kan skrives op til at få en reminder om, hvornår det er ved at være tid til at skifte sin tandbørste ud. På denne måde husker man kunderne på, at de skal købe ny tandbørste, formodentligt oftere end de ellers ville gøre.

5. Få flere fra målgruppen til at bruge produktet

Der vil altid være forskel på den udvalgte målgruppe og hvor mange fra denne målgruppe, der egentlig køber en given virksomheds produkt. Hvis man ønsker at få flere fra målgruppen til at bruge produktet kræver det, at man kommer ud til målgruppen på en mere direkte måde – man skal som virksomhed søge at overtale målgruppen til at købe produktet. Dette kan ske i forbindelse med, at man tilbyder produkter til kampagnepriser eller uddeler gratis prøver på produktet.