Diversifikationsstrategier

De virksomheder, der benytter sig af diversifikationsstrategier for at skabe vækst, vil oftest forsøge at sprede deres nuværende forretningsområde på så mange områder som muligt. Valget omkring diversifikation kan typisk skyldes to forskellige ting: Enten at virksomhedens ledelse beslutter sig for, at der slet ikke findes vækstmuligheder i den givne branche med den idé man har lagt til grund for virksomheden, eller at virksomheden ser diversifikationsstrategien som en form for risikospredning – at man søger at komme ud på flere forskellige markeder, så der altid vil forekomme indtjening til virksomheden fra enten det ene eller det andet område.

Anvendelse af diversifikation

Når man vælger at benytte diversifikation, søger man at komme til at operere på nye markeder og med nye produkter. Mange ville se dette som at tage en kæmpe chance, da den generelle risiko vil være mindst på markeder, man kender i forvejen og med produkter, man ved hvordan kunderne forholder sig til. Diversifikation kan altså både være risikofyldt og risikoformindskende, idet nogle ledertyper vil mene, at man spreder risikoen ud ved at operere på flere forskellige markeder med flere forskellige produkter.

Med hensyn til opgavestillingen vil man igen skulle benytte sig af den samme type opgaver, som man gjorde ved intensiverings- og integrationsstrategierne:

  • Hvilke vækststrategier anvender virksomheden?
  • Hvilke muligheder har virksomheden for at opnå vækst?

Der forekommer altså ligesom ved de andre hovedgrupper af vækststrategier to forskellige indgangsvinkler mht. opgavestillingen. I de følgende afsnit vil de forskellige typer af diversifikationsstrategier blive gennemgået samt en gennemgang af hvordan man identificerer de mulige diversifikationsstrategier for virksomheden og hvilke muligheder virksomheden har for at opnå vækst gennem diversifikation.

Hvilke vækststrategier anvender virksomheden?

Når man skal identificere hvilke vækststrategier en virksomhed anvender, er det med en anelse baggrundsviden omkring virksomheden en meget simpel opgave. Hvis du har med en virksomhed at gøre, som man kan læse sig frem til, skal til at prøve noget helt nyt. Både i form af nye produkter og til et helt nyt marked, så ved du, at virksomheden benytter diversifikation.

Hernæst er der blot at vurdere hvilken af de forskellige typer af diversifikation, som virksomheden benytter. Her er de tre rettesnore, som man vil gå efter, være: teknisk knowhow benyttet, udnyttelsen af kommercielle synergier eller noget HELT nyt.

Man skal huske på, i forbindelse med identificeringen, at man som virksomhed skal have udviklet et nyt produkt til et nyt marked. Det er ikke nok, at de bare udvikler et nyt produkt og ekspandere til et nyt marked. Hvis disse to ting ikke er sammenhængende, så vil der være tale om hhv. produktudvikling og markedsudvikling hver for sig.

Hvilke muligheder har virksomheden for at opnå vækst?

Når man skal ind og vurdere hvilke muligheder virksomheden har for at opnå vækst gennem brugen af diversifikation, skal man som ved intensivering, ind og kigge på den generelle strategiske platform for virksomheden. Man vil gå ind og benytte en SWOT-analyse af virksomheden. 

Gennem SWOT-analysen vil man kunne identificere hvilke muligheder virksomheden har i forbindelse med deres styrker, som skal hjælpe til med at realisere deres muligheder for fremtiden.

Eksempelvis en virksomhed med meget fleksibelt produktionsapparat samt en god erfaring med tidligere geografisk ekspansion, der ifølge SWOT-analysen ser muligheden i, at der er øget efterspørgsel efter lignende produkter på et udenlandsk marked 

Man producerer herigennem et nyt produkt til et nyt marked ved brugen af SWOT-analysen. Man har gode erfaringer med geografiske ekspansioner og man har et fleksibelt produktionsapparat, som muligvis ville kunne benyttes til at udarbejde dette lignende produkt. Dette vil være en mulighed for at skabe fremtidig vækst for virksomheden.