Internationalisering

Når en virksomhed skal overveje at bevæge sig ud på mulige eksportmarkeder, vil disse typisk skulle gennemgå en række processer, som skal medvirke til, at virksomheden entrerer på de rigtige markeder, som passer netop til virksomheden. Derfor vil der i det følgende blive gennemgået hvilke motiver, der må ligge bag virksomhedens ønske om at eksportere, hvilke barrierer der måtte forekomme for virksomheden i forbindelse med eksportvalget og hvorvidt de har beredskabet til dette. Herudover vil der blive gennemgået tre typiske internationaliseringsprocesser, som en virksomhed, der begynder at eksportere, typisk vil forløbe igennem. Til sidst vil der forekomme en generel gennemgang af de tre mest brugte metoder, når det kommer til udvælgelsen af de forskellige eksportmarkeder.

Anvendelse af internationalisering i opgaver

I opgavemæssig sammenhæng vil man kunne benytte internationalisering i flere forskellige situationer. Man vil både kunne benytte flere af disse modeller til at udvælge markeder for virksomheder, men også vurdere tidligere beslutninger, som virksomheder har taget i forbindelse med deres eksportmarkeder.

Eksempler på spørgsmål kunne lyde som følgende:

  • ”Du bedes udarbejde en oversigt over hvorvidt virksomheden bør begynde at eksportere”
  • ”Du bedes vurdere valget om, at eksportere til Kina, har været passende for virksomheden”

Alt efter hvilken type spørgsmål man bliver stillet, bliver man nødt til at stille sig kritisk overfor de forskellige modeller, da det ikke nødvendigvis behøver at være alle modellerne, som vil fremkomme i det efterfølgende, som man behøver at benytte sig af. Eksempelvis vil det første spørgsmålseksempel være mere rettet mod motiver, barrierer, beredskab og internationaliseringsprocessen, mens det andet eksempel i højere grad er rettet mod markedsudvælgelsesmetoderne. Dog vil man kunne inddrage elementer fra begge sider til begge spørgsmål.