Born Global modellen

Virksomheder, der følger teorien, som er indeholdt i Born Global modellen, er karakteriseret ved at have minimum 25% af deres omsætning fordelt ud på eksportmarkeder, indenfor de første tre år af deres levetid. Oftest forekommer det for sådanne virksomheder, at de producerer produkter, som allerede inden opstart har henblik på at skulle ud på et internationalt marked. Der er altså tale om virksomheder med internationalt potentiale, og som herigennem er ”født” til at være globale. Generelt fremkommer det sådan, at der er en overvejende stor del af virksomheder, der følger Born Global teorien, der er IT-virksomheder.

Born Global modellen indeholder fire forskellige elementer, som er med til at karakterisere en virksomhed som ”født” til at være international: Grundlæggeren, Organisationen, Markedet og Teknologien.

  • Grundlæggeren – Grundlæggeren af Born Global virksomheder vil typisk have haft tidligere internationale erfaringer og netværk, inden opstarten af den givne virksomhed. Dette kan være i form af skoleophold i udlandet eller tidligere jobs på det givne eksportmarked, der har givet grundlæggeren en indsigt i det givne marked.
  • Organisationen – Dette element indeholder virksomhedens faglige og sproglige kompetencer. Dette betyder altså, at virksomheden har en sammensat organisation, der er forberedt på at skulle ud på flere forskellige markeder og dette, i sammenhæng med ledelsens ambitionsniveau, indebærer, at virksomheden bliver karakteriseret, som en Born Global virksomhed.
  • Markedet – Når man ser på markedet for en Born Global virksomhed er der både tale om den generelle internationalisering af kunderne, som der er fremkommet på de fleste markeder, samt den spredning af produktionen, som kan være nødvendig, hvis man skal kunne overleve på markedet med et givent produkt.
  • Teknologi – Den teknologiske udvikling, der er fremkommet verden over i løbet af de seneste 20 år, har medført, at det i dag er nemmere for virksomheder at nå ud til eksportmarkederne på en helt anden måde end hvordan det førhen foregik. Man kan kommunikere på nettet, det er ikke nær så dyrt at sende produkter over landegrænser og lange distancer. Alt dette er med til at hjælpe en virksomhed til at blive karakteriseret som en Born Global virksomhed.

Alt i alt vil de fleste Born Global virksomheder være grundlagt af ledere, der har erfaring med udenlandske markeder, enten i form af tidligere jobs eller uddannelsesophold. Organisationen bærer typisk præg af høje faglige og sproglige kompetencer, som medfører, at man nemmere kan trænge ind på nye markeder. Herudover vil de udvalgte markeder og den teknologiske udvikling, der er fremkommet i løbet af de sidste 20 år, også bære præg af, at der typisk vil være tale om teknologivirksomheder, når man ser på Born Global teorien, fordi det netop er denne type af produkter, som er blevet internationaliseret i højere grad gennem tiden.