Konkurrencetrekantens indhold

Trekanten viser, at både virksomheden og dens konkurrenter søger at skabe nytteværdi til kunderne – dette gør de gennem brugen af kapital, know how og forståelse for kunderne. Det eneste, kunderne ønsker fra virksomhederne, er de rigtige produkter til de rigtige priser, hvilket er noget virksomheder forsøger at give dem igennem nytteværdien. Den nytteværdi, som virksomhederne forsøger at skabe til kunden, er det kun kunden, der kan vurdere, og det kan bl.a. forekomme på følgende måder: 

  • at virksomhedens produkter rent teknisk er bedre end deres konkurrenters
  • at virksomheden har et bedre image end konkurrenterne eller
  • at virksomhedens produkt kan købes til billigere penge end konkurrentens.

Her kommer det alt i alt an på, hvad kunderne vægter højest. Imellem virksomheden og konkurrenterne forekommer der en konkurrencesituation, som medfører, at der bliver skabt konkurrencedygtige omkostninger. Man søger som virksomhed at producere ligeså billigt som konkurrenten, men man ønsker stadig også at producere samme kvalitet af produkter og endda bedre kvalitet. Konkurrenterne presser simpelt nok hinanden til at yde mere og mere, som i sidste ende kommer kunden til gode.

Hele meningen med konkurrencetrekanten er, at den skal vise hvorvidt virksomheden er konkurrencedygtig i forhold til deres konkurrenter. Konkurrencedygtighed kan virksomheden skabe på flere forskellige måder, heriblandt:

  • Gennem minimering af omkostninger
  • Differentiering i forhold til konkurrenterne – skabe nytteværdi for kunden
  • Udvælgelse af de mest profitable kundesegmenter

Alle de tre forhold er med til at vise, hvor konkurrencedygtig virksomheden er i forhold til konkurrenterne, og giver derfor virksomheden tre muligheder for at stille sig bedre end konkurrenterne. Oftest vil virksomheder have problemer med at differentiere dem selv fra konkurrenterne eller producere til konkurrencedygtige omkostninger, hvilket kan stille dem i meget store problemer – og det er her overlevelsesmodellen kommer ind i billedet.