Overlevelsesmodellen

Når man skal vurdere, hvordan en fremtidig situation for en virksomhed kan komme til at se ud, kan man gøre dette ved brug af overlevelsesmodellen. Overlevelsesmodellen skelner mellem, hvorvidt virksomheden er god til at differentiere sig, og hvorvidt de kan producere til konkurrencedygtige omkostninger.

Hvis man som virksomhed har fundet ud af, at man ikke kan producere til konkurrencedygtige omkostninger, ligegyldigt om man differentiere sig fra konkurrenterne eller ej, så viser teorien at virksomheden typisk vil uddø, med mindre man tager nogle meget drastiske handlinger omkring produktionsprocessen. Hvis man derimod producerer til konkurrencedygtige omkostninger, men man som virksomhed ikke differentierer sig særlig godt, så vil man kunne ende i den situation, hvor man kun lige overlever på markedet. Her vil man skulle ind og se nærmere på de vækststrategier, man har valgt, for at finde ud af, om man kan ændre nogle af disse for fremtiden, så man kommer til at differentiere sig noget mere fra konkurrenterne på et eller flere punkter, så man kommer op til at ”klare sig godt”. Generelt viser modellen, at virksomhedens konkurrencedygtighed har stor betydning for virksomhedens både lang- og kortsigtede overlevelse. Dog antyder modellen, at omkostningerne har størst betydning, da det kun er ved ringe omkostningsniveau, man som virksomhed har fremsigt til at kunne ”dø” enten langsomt eller hurtigt.