Resultat – hvad kan man benytte modellen til?

Da konkurrencetrekanten og overlevelsesmodellen hører ind under konkurrencestrategier, vil disse hovedsagligt kunne give virksomheden et overblik over, hvordan de står stillet på markedet i deres nuværende situation, og hvordan deres fremtidsudsigter i øjeblikket fremkommer. Man vil også ud fra disse fremtidsudsigter kunne give virksomheden et bedre overblik over, hvordan man eventuelt vil kunne komme ud af en krisesituation – hvis det dog ikke er for sent.

Alle de fremtidige strategiske tiltag som virksomheden overvejer, heri inkluderet konkurrencestrategierne som skal sikre virksomheden dens mest attraktive plads på markedet, er en del af virksomhedens markedsføringsplan. I henhold til konkurrencestrategierne bliver man igen som virksomhed nødt til at overveje, hvilke stærke sider man har at udnytte, samt hvilke muligheder man kan realisere, som skal hjælpe virksomheden med at opnå den bedst mulige situation på markedet. Disse informationer kan man igen finde igennem brugen af en tidligere opbygget SWOT-analyse.