Konkurrencetrekanten

Konkurrencetrekanten benyttes til at vise, hvordan en konkurrencedygtig virksomhed opererer overfor henholdsvis konkurrenterne og deres kunder. I forbindelse med konkurrencetrekanten vil man typisk udarbejde en overlevelsesmodel, for at vise hvad der sker med de virksomheder, som kan eller ikke kan opnå det resultat, man typisk vil se som succesrigt i konkurrencetrekanten.

Anvendelse af modellen

Konkurrencetrekanten er en af de mindre modeller, og det samme gælder for overlevelsesmodellen, i forhold til mange af de andre modeller, som man benytter i forbindelse med faget afsætning, men derfor er den ikke unødvendig. Konkurrencetrekanten hører under konkurrencestrategier og hjælper i realiteten virksomheden med at vurdere, hvad de skal stræbe efter for at blive succesfulde.

I henhold til opgavesammensætning kunne man komme ud for følgende:

  • ”Beskriv virksomhedens konkurrencestrategier?”
  • ”Hvad bør en virksomhed stræbe efter gennem brugen af konkurrencestrategierne?”
  • ”Hvad kunne konsekvensen være af et upassende valg af konkurrencestrategi over en længere periode?”

Det sidste spørgsmål kan forekomme en anelse ledende, men meningen med det skal forstås som, at man her vil benytte konkurrencetrekanten til at vise, hvad virksomheden har gjort førhen, og overlevelsesmodellen til at vise, hvad konsekvensen kunne være af de valg, man har taget over den seneste periode.