Konkurrencestrategier

Virksomheder kan benytte forskellige konkurrencestrategier for at skabe de størst mulige konkurrencemæssige fordele overfor deres konkurrenter på et givent marked. Man kan som virksomhed typisk skabe konkurrencemæssige fordele overfor sine konkurrenter på tre forskellige punkter; gennem minimering af omkostninger – hvor man altså spiller på prisparameteren, gennem differentiering af sit produkt – hvor man altså spiller på produkt- og/eller serviceparameteren og til sidst gennem udvælgelse af det helt rigtige kundesegment eller nicheplaceringen på markedet – hvor man ønsker at adskille sig helt og holdent fra andre lignende produkttyper, ved at være eksklusive og oftest dyrere i pris. Her retter man sin fulde opmærksomhed mod et lille segment og forsøger ikke at kæmpe med de andre virksomheder på markedet.

Der findes en hel række af konkurrencestrategier, som virksomheden enten kan benytte eller udarbejde tiltag ud fra. De er i denne forbindelse delt op i 3 kategorier;

Konkurrencetrekanten og overlevelsesmodellen 

  • Klarer sig godt
  • Overlever
  • Dør langsomt
  • Dør hurtigt

Porters konkurrencestrategier

Blue Ocean strategien