Blue Ocean Strategi

Blue Ocean strategien (Blå Ocean strategien) indebærer en teori om, hvordan man som virksomhed kommer til at bevæge sig fra det røde til det blå ocean. Disse strategiske muligheder er bygget op omkring en gammel teori vedrørende to helt generelle konkurrencesituationer.

Analyse af Blue Ocean

Strategien om det blå ocean er en af de tre konkurrencestrategier, som befinder sig i de fleste teoribøger. Hvis man skulle udarbejde en samlet oversigt over, hvilke konkurrencestrategier en virksomhed benytter for at bibeholde eller forbedre deres position på markedet, så ville man også skulle medtage konkurrencetrekanten og Porters generiske strategier.

I henhold til opgaver vedrørende Blue Ocean strategierne, vil disse kunne lyde som følgende:

  • ”Beskriv virksomhedens konkurrencestrategier”
  • ”Hvilke muligheder har virksomheden for at kunne benytte Blue Ocean strategien?”
  • ”Hvilke(n) konkurrencemæssig fordel satser virksomheden hovedsagligt på?”

Til det sidste eksempel vil man skulle gå ind og vurdere, hvorvidt virksomheden benytter sig af lave omkostninger eller et unikt produkt eller måske begge dele. Hvis begge dele er tilfældet, vil der til en vis grad være tale om benyttelse af Blue Ocean strategien.

Det er vigtigt at huske, at man til opgavebesvarelser vedrørende eksempelvis konkurrencestrategier, skal medtage så mange forskellige aspekter som muligt, så længe man holder det konkret. Jo flere teorier man kan medtage og holde op imod hinanden jo bedre.

Hvad får man ud af at benytte Blue Ocean strategi?

Hvis man som virksomhed benytter Blue Ocean strategien, vil man kunne komme til at skabe et helt uudnyttet marked og herigennem meget hurtig vækst, hvis man har valgt at benytte den rigtige kombination af reducering af virksomhedens omkostninger og skabelse af nytteværdi for kunden. Man vil kunne have en meget positiv konkurrencestrategi, som sikkert ville give virksomheden muligheder i andre aspekter – måske på andre etablerede markeder, hvor man i forvejen kæmper med at overleve, fordi konkurrenceniveauet er så højt, som det nu måtte være.

Til trods for at en Blue Ocean strategi, og en succesfuld en af slagsen, vil medføre en økonomisk og konkurrencemæssig fordel for virksomheden, så vil man til tider se denne som en midlertidig situation. Hele teorien går ud på, at man som virksomhed skal bevæge sig fra det røde til det blå ocean, men man kommer meget nemt til at gå fra det blå til det røde ocean igen. Dette er grundet, at man som virksomhed ikke kan have et vækstmarked for sig selv i en længere periode. Der vil komme andre virksomheder til, som vil udbyde samme type af produkter, fordi de satser på at kunne nå at høste noget af den vækst, som den innovative virksomhed har fundet frem til, og dette medfører, at jo flere virksomheder der kommer ind og kæmper på markedet, jo hurtigere vil man bevæge sig over i det røde ocean igen.

Blue Ocean strategien er én af en virksomheds mulige konkurrencestrategier, og herved kunne den også være en del af virksomheden fremtidige strategiske plan. Herved vil man gennem udarbejdelsen af denne strategi – eller overvejelsen om at benytte denne – skulle overveje hvorvidt det overhovedet kan lade sig gøre. Virksomheder finder på nye produkter hver dag, men hvis mange af disse produkter ikke opfylder et behov hos kunden, eller skaber et nyt behov hos kunden, så vil produktudviklingsfasen være penge ud af vinduet for virksomheden. Man bliver nødt til som virksomhed at få identificeret sin plads på markedet, og hvor stabilt man står placeret der, inden man kaster sig ud i at benytte en Blue Ocean strategi, da det nemt kan gå galt. Her kommer konkurrencetrekanten og dens kobling til overlevelsesmodellen ind i billedet.

Man ville nemt kunne være fristet til at benytte Blue Ocean strategien for at komme væk fra sin nuværende situation på markedet, hvis denne er meget truet, eller hvis man står meget svagt i forvejen, men det kræver både ressourcer og den helt rigtige planlægning, for at man kan rykke helt over til et nyt område. Derfor vil mange virksomheder, der faktisk benytter en Blue Ocean strategi, stå solidt placeret på et eksisterende marked og herved har man stabilitet og tilbagefaldsmuligheder, hvis det nye marked nu ikke lykkedes, som man havde forventet.