Blue Ocean og Red Ocean strategi

De to helt generelle konkurrencesituationer, som denne teori er bygget op omkring, er det røde og det blå ocean, som er to meget modsatte situationer.

Det røde ocean

Det røde ocean indebærer et eksisterende marked i en branche. I dette ocean kender de mange konkurrenter hinandens styrker og svagheder, og alle kender de konkurrencebetingelser, som finder sted på det udvalgte marked. Der er tale om meget hård konkurrence i det røde ocean, hvor konkurrenterne hele tiden forsøger at være efter hinanden og overtage hinandens markedsandele.

Strategien, hvis man ønsker at blive i det røde ocean, går ud på, at man som virksomhed skal fastholde og eventuelt opbygge nye fordele overfor virksomhedens konkurrenter. Dette gør man typisk ved at finde ud af, hvordan driften foregår hos konkurrenterne og forsøger at gøre dette på en bedre, hurtigere og billigere måde. I det røde ocean vil der typisk være tendens til at forekomme meget ensartede produkter, hvilket gør, at forbrugerne typisk vælger produkter ud fra den billigste prisklasse – som igen øger konkurrenceniveauet på markedet.

Red Ocean Eksempel

Eksempler på et rødt ocean kunne være dagligvarebranchen, hvor der oftest forekommer meget intensiv konkurrence mellem de forskellige kæder. De forsøger hele tiden at presse hinanden på prisen og andre parametre, så de kan opnå fordele overfor konkurrenterne og præferencer hos kunderne.

Det blå ocean

Det blå ocean beskriver i bund og grund et marked, som i dag ikke endnu er eksisterende – også kaldet det uudnyttede marked, hvor der ingen konkurrence forekommer. På det blå ocean kæmper man altså ikke om pladsen og kundernes opmærksomhed, man skaber derimod efterspørgslen, hvilket også er grundlaget for at det blå ocean typisk hænger sammen med et marked, hvor der er rig mulighed for hurtig vækst.

Hvis man som virksomhed ønsker at indtræde i et blåt ocean, bliver man nødt til at finde ud af hvad forbrugeren endnu ikke har, men som de har et behov for. Man skal altså finde på noget helt nyt, som ingen før har lavet, hvilket kan være meget krævende. Det kan være krævende, fordi det er meget muligt, at man kan finde på ting som ingen nogensinde har lavet før, men det er ikke sikkert, at der vil være behov for dem. Da man kom ud med teorien om det blå ocean, søgte man at få virksomheder til at forsøge og bevæge sig over i den innovative tankegang, i stedet for at blive ved med at kæmpe med det stigende antal af konkurrenter, som befinder sig på de etablerede markeder.

Blue ocean strategien kræver, at virksomheden både ”opfinder” noget nyt ved at skabe mere nytteværdi for kunden med deres nye produkter, og samtidig også reducerer deres omkostninger. Dette koncept kalder man også for værdiinnovation. På denne måde søger man i realiteten at reducere omkostninger samtidig med, at man skal differentiere produkter til noget helt nyt – hvilket præcis er det modsatte af hvad Porter anbefaler i sine generiske strategier.

Blue Ocean Eksempel 

Eksempler på virksomheder der har benyttet teorien bag det blå ocean, er virksomheder som Novo Nordisk, Starbucks og Apple. Disse virksomheder var alle de første på markedet med et specifikt produkt, hvilket gjorde at de i begyndelse ikke havde nogen form for konkurrence og herved havde skabt værdiinnovation. Disse virksomheder skabte produkter, som forbrugerne ikke ”vidste”, at de havde behov for og skabte herigennem en helt ny efterspørgsel.