Parametermix

Virksomheder påvirkes af både interne og eksterne faktorer, som kan påvirke efterspørgslen på deres produkter eller serviceydelser. En handlingsparameter er en efterspørgselsdeterminant og en afsætningsfremmende faktor, som virksomhederne selv kan fastlægge og råde over. Marketingsmixet er herigennem den givne virksomheds profil ud til forbrugerne og man forsøger gennem sammensætningen og brugen af disse forskellige faktorer at opnå virksomhedens mål omkring eksempelvis omsætning og overskud for fremtiden.

Alle elementerne i virksomhedens parametermix påvirker hver især hinanden på forskellige måder. De forskellige handlingsparametre er med til at udgøre den givne virksomheds forretningsplan. Hvis denne udarbejdes på den korrekte måde gennem brugen af konsultationer, markedsundersøgelser o.l. vil dette kunne med til at fremme virksomhedens drift, men hvis dette ikke er tilfældet, så vil det kunne komme til at tage virksomheden flere år at genoprette en mere brugbar sammensætning af de forskellige handlingsparametre.

For virksomheder, der sælger fysiske produkter til forbrugerne, tager man udgangspunkt i fire forskellige handlingsparametre; produkt, pris, promotion og distribution, men for virksomheder, der sælger serviceydelser, vil man se nærmere på yderligere tre faktorer; mennesker, håndgribelighed og proces. Den oprindelige udgave af et parametermix kom frem første gang i 1940’erne og er siden da blevet ændret og viderebygget på, så dette er tilpasset til, hvordan der føres forretning i nutiden.

Dette er grundlaget for den seneste mulige ændring i en virksomheds marketingsmix, som specialister har undersøgt. Det menes, at de ”kendte” 4 P’er er blevet for produkt-orienteret, og man har herigennem udarbejdet et nyt sæt handlingsparametre bestående af de 4 C’er. Denne metode giver virksomheder muligheden for at se nærmere på deres marketingsmix ud fra forbrugernes synspunkt. De 4 C’er består af følgende:

  1. Produkt bliver lavet om til forbrugernes behov og ønsker - Customer needs and wants.
  2. Pris bliver lavet om til forbrugerens omkostninger - Cost of the user.
  3. Promotion bliver lavet om til Kommunikation - Communication.
  4. Distribution (Place) bliver lavet om til bekvemmelighed - Convenience.

Denne nye opstilling tvinger virksomheder til at tænke som forbrugerne, og giver dem herigennem en bedre forståelse for hvad forbrugerne har behov for i stedet for hvad man tror de har behov for gennem sammensætningen af de 4 P’er.

Til trods for at der findes nyere udgaver af en virksomheds parametermix/marketingsmix, så vil der i det efterfølgende blive gennemgået de originale 4 P’er og herefter de 7 P’er, som benyttes til servicevirksomheder. Dette er grundet, at man stadig benytter denne opstilling i Afsætningsfaget på HHX, og samtidig giver denne opstilling også en mere grundlæggende viden omkring virksomheden og de forskellige elementer, der er indeholdt i opstillingen.

De 4 P’er

De 4 P’er består af produkt, pris, promotion og place (distribution) for en virksomhed, der producerer og/eller sælger produkter til forbrugerne. Disse 4 P’er udgør tilsammen virksomhedens samlede markedsføring og benyttes til at skabe en bedre kontakt til virksomhedens målgruppe. De 4 p'er er grundigt beskrevet i kompendiet De 4 p'er.

De 7 P'er

De fire P’er, som er beskrevet ovenfor, benyttes af virksomheder, der sælger fysiske produkter. Der er senere hen blevet udarbejdet en model til virksomheder, der leverer serviceydelser eller håndgribelige produkter til forbrugeren, hvor man der også ser nærmere på mennesker, håndgribeligheden og processerne i virksomheden. Denne kaldes de 7 p'er, og den er beskrevet i kompendiet De 7 p'er.