Kernens energiforhold

Ækvivalensen mellem masse og energi

Ækvivalensen mellem masse og energi er givet ved: 

E = m\cdot c^2

Q-værdi

Q-værdien ved en kerneproces er tilvæksten i kinetisk energi. Q-værdien afhænger på følgende måde af tilvæksten i massen \Delta m

Q = E_{kin,efter} - E_{kin,før} = -\Delta m \cdot c^2