Radioaktivt henfald

\alpha-henfald

Ved et \alpha-henfald dannes der et heliumkerne f.eks.:

{}_{\phantom{1}92}^{235}\rm U \rightarrow {}_{\phantom{1}90}^{234} + {}_{2}^{4}He

\beta^--henfald

Ved et \beta^--henfald dannes der en elektron og en antineutrino f.eks.: 

{}_{\phantom{1}55}^{137} \rm Cs \rightarrow {}_{\phantom{1}56}^{137}Ba + {}_{-1}^{\phantom{1}0}e + \bar \nu_e

\beta^+-henfald

Ved et \beta^+-henfald dannes der en positron og en neutrino f.eks.: 

{}_{11}^{22}\rm Na \rightarrow {}_{22}^{10}\rm Ne + {}_{0}^{1}e + \nu_e

\gamma-henfald

Ved et \gamma-henfald dannes der gammastråling f.eks.:

{}_{\phantom{1}56}^{137}\rm Ba^* \rightarrow {}_{\phantom{1}56}^{137}Ba + \gamma

Henfaldsloven

Antallet af radioaktive kerner til tiden t i en mængde af kerner aftager eksponentielt på følgende måde:

N(t) = N_0\cdot e^{-k\cdot t} = N_0 \cdot (\tfrac 12)^{\tfrac {t}{T_{\tfrac 12}}}

hvor k er henfaldskonstanten og T_{\frac 12} er halveringstiden. 

Halveringstid

Sammenhængen mellem halveringstiden T_{\frac 12} og henfaldskonstanten k er givet ved: 

T_{\frac 12} = \frac {\ln 2}{k}

Aktivitet

Sammenhængen mellem aktiviteten A og antallet af radioaktive kerner N i en stofprøve, der kun indeholder kerner af et radioaktivt nuklid er givet på følgende måde: 

A = - \frac {\textrm{d}N}{\textrm{d}t} = k \cdot N

Aktivteten A til tiden t er når A_0 er aktiviteten til til tiden 0 og k er henfaldskonstanten er givet ved:

A = A_0\cdot e^{-k\cdot t}