Elektriske felter

I et elektrisk felt fra en punktladning Q vil en anden punktladning q blive påvirket af en elektrisk kraft Coloumbkraften \vec F, som afhænger på følgende måde af afstanden mellem de to punktladninger r

\vec F=\frac {1}{4\pi \cdot \epsilon_0}\cdot \frac {q\cdot Q}{r^2} \cdot \vec e = k_c \cdot \frac {q\cdot Q}{r^2} \cdot \vec e

Hvor \vec e er enhedsvektoren \frac {\vec r}{r} rettet fra Q mod q.

Elektrisk ladede partikler frastøder hinanden, hvis ders ladninger har samme fortegn, og de tiltrækker hinanden, hvis ladningerne har forskelligt fortegn. 

Elektrisk feltstyrke

Den elektriske feltstyrke defineres på følgende måde i punktet hvor en ladning q er påvirket af en kraft \vec F.

\vec E = \frac {\vec F}{q}

Elektrisk spændingsfald

Det elektriske spændingsfald mellem to punkter i et homogent elektrisk felt er givet på følgende måde: 

U = E \cdot d

hvor E er størrelsen af den elektriske feltstyrke og d er afstanden i feltlinjernes retning mellem de to punkter. 

Elektrisk potientiel energi

Når en partikel med ladning q flyttes gennem spændingsfaldet U omsættes der en energi \Delta E som er givet ved: 

\Delta E = q \cdot U

Elektrisk flux

Den elektriske flux \Phi_E gennem en plan flade med arealet A er givet ved: 

\Phi_E = A\cdot E\cdot \cos \Theta

Hvor E er feltstyrkens størrelse, og \Theta er vinklen mellem fladens normal \vec n og feltstyrken \vec E

Gauss sætning

Den elektriske flux \Phi_E ud gennem en lukket flade er lig med den samlede elektriske ladning inden for fladen divideret med \epsilon_0.

\Phi_0 = \frac {Q}{\epsilon_0}