Kapitel 2 | Ellære

I dette kapitel kan du læse om resistans, kapacitor, spændingskilder og elektriske felter.

Definition af spændingsforskel

Spændingsforskellen er givet ved omsat energi E per ladning Q:

U=\frac EQ

Definition af strømstyrke

Elektrisk strømstyrke er givet ved passeret ladning Q per tid t:

I=\frac {\textrm{d}Q}{\textrm{d}t}

Definition af elektrisk energi

Den elektriske energi E afhænger på følgende måde af spændingsforskellen U, strømstyrken I og tiden t:

E = I\cdot U \cdot t

Definition af elektrisk effekt

Den elektriske effekt \(P\) er den afledte af den elektriske energi mht. tiden:

P = \frac {dE}{dt} = I\cdot U