Spændingskilder

Ohms 2. lov

En strømforsyning eller et batteri kan opfattes som en elktromotorisk kraft U_0 i serie med en resistor med resistansen R_i, som kaldes strømforsyningens eller batteriets indre resistans. Hvis strømforsyningen er tilsluttet et kredsløb med strømstyrke I, kaldes resistansen af dette kredsløb den ydre resistans og betegnes R_y

U_0 = (R_i + R_y)\cdot I

Polspændingen \(U_p\); spændingsfaldet over det ydre kredsløb, som er tilsluttet strømforsyningens poler, kan udtrykkes på følgende måde: 

U_p = U_0 - R_i \cdot I = R_y \cdot I