Kapacitor

Elektrisk feltstyrke mellem plader

Den elektriske feltstyrke i en kapacitor er givet ved : 

E=\frac {\sigma}{\epsilon} 

når permittiviteten \epsilon er konstant afhængig af isolatormediet mellem kapacitorpladerne og ladningstætheden \sigma er givet ved:

\sigma=\frac QA

Spændingsfald over kapacitor

Spændingsfaldet U over kapacitoren kan udtrykkes ved den elektriske feltstyrke E og afstanden mellem pladerne d på følgende måde:

U=E\cdot d

Elektrisk ladning

Størrelsen af den elektriske ladning Q i en kapacitor, når spændingsfaldet over kapacitoren er U, og dens kapacitans er C er:

Q =C \cdot U

Kapacitans

Kapacitansen i en kapacitor afhænger på følgende måde af arealet af kapacitorpladerne A, permittiviteten \epsilon og afstanden mellem pladerne d

C=\frac {A\cdot \epsilon}{d}

Energi i en opladet kapacitor

Energien E i en opladet kapacitor kan beregnes ved:  E = \frac {C\cdot U^2}{2} = \frac {Q\cdot U}{2} = \frac 12 \frac {Q^2}{C}

Erstatningskapacitansen i en parallelkobling

Erstatningskapacitansen C_{erstat} for en parallelkobling af kapacitorer er summen af  kapacitanserne af de enkelte kapacitorer

C_{erstat} = C_1 + C_2 + ...+ C_n

Erstatningskapacitans i en seriekobling

Erstatningskapacitansen C_{erstat} for en seriekobling af kapacitorer er summen af de reciprokke værdier af kapacitanserne af de enkelte kapacitorer.

\frac {1} {C_{erstat}} = \frac {1}{C_1} + \frac {1}{C_2} + ... + \frac {1}{C_n}