"
>

Kapacitor

Elektrisk feltstyrke mellem plader

Den elektriske feltstyrke i en kapacitor er givet ved : 

\[E=\frac {\sigma}{\epsilon}\] 

når permittiviteten \(\epsilon\) er konstant afhængig af isolatormediet mellem kapacitorpladerne og ladningstætheden \(\sigma\) er givet ved:

\[ \sigma=\frac QA \]

Spændingsfald over kapacitor

Spændingsfaldet \(U\) over kapacitoren kan udtrykkes ved den elektriske feltstyrke \(E\) og afstanden mellem pladerne \(d\) på følgende måde:

\[U=E\cdot d \]

Elektrisk ladning

Størrelsen af den elektriske ladning \(Q\) i en kapacitor, når spændingsfaldet over kapacitoren er \(U\), og dens kapacitans er \(C\) er:

\[Q =C \cdot U\]

Kapacitans

Kapacitansen i en kapacitor afhænger på følgende måde af arealet af kapacitorpladerne \(A\), permittiviteten \(\epsilon\) og afstanden mellem pladerne \(d\): 

\[ C=\frac {A\cdot \epsilon}{d} \]

Energi i en opladet kapacitor

Energien \(E\) i en opladet kapacitor kan beregnes ved:  \[ E = \frac {C\cdot U^2}{2} = \frac {Q\cdot U}{2} = \frac 12 \frac {Q^2}{C}  \]

Erstatningskapacitansen i en parallelkobling

Erstatningskapacitansen \(C_{erstat}\) for en parallelkobling af kapacitorer er summen af  kapacitanserne af de enkelte kapacitorer

\[ C_{erstat} = C_1 + C_2 + ...+ C_n \]

Erstatningskapacitans i en seriekobling

Erstatningskapacitansen \(C_{erstat}\) for en seriekobling af kapacitorer er summen af de reciprokke værdier af kapacitanserne af de enkelte kapacitorer.

\[ \frac {1} {C_{erstat}} = \frac {1}{C_1} + \frac {1}{C_2} + ... + \frac {1}{C_n} \]