Resistans

Ohms lov

Spændingsforskellen U er givet på følgende måde af resistansen R og strømstyrken I.
 
U = R \cdot I

Ud fra Ohms lov kan følgende ligninger opstilles:

U = \frac PI = \sqrt{P\cdot R}

I = \frac PU = \frac UR = \sqrt{\frac PR}

R = \frac UI = \frac {U^2}{P} = \frac {P}{I^2}

P = I^2\cdot R = \frac {U^2}{R}
Læs også en udførlig artikel om Ohms lov her med flere eksempler og brugen af både Ohms 1. og 2. lov.

Erstatningsresistans i seriekobling

Erstatningsresistansen R_{erstat} for en seriekobling af resistorer er summen af resistanserne af de enkelte resistorer

R_{erstat} = R_1 + R_2 + ... + R_n

Erstatningsresistans i parallelkobling

Erstatningsresistansen R_{erstat} for en parallelkobling af resistorer er summen af de reciprokke værdier af resistanserne af de enkelte resistorer.

\frac {1} {R_{erstat}} = \frac {1}{R_1} + \frac {1}{R_2} + ... + \frac {1}{R_n}

Resistansen i en tråd

Resistansen i en leder afhænger på følgende måde af længden l, tværsnitsarealet A og resistiviteten \rho:

R=\rho \cdot \frac lAR=\rho \cdot \frac lA

Resistivitet for udvalgte metaller

Alle resistiviteter er angivet ved 20ºC

Resistivitet for aluminium: 0,0265 10^{-6} \Omega \cdot m

Resistivitet for kobber: 0,0168 10^{-6} \Omega \cdot m

Resistivitet for sølv: 0,0159 10^{-6} \Omega \cdot m

Resistivitet for konstantan: 0,49 10^{-6} \Omega \cdot m

Kilde: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Tables/rstiv.html