Ladet partikel i et magnetfelt

En ladet partikel med ladning q vil i et magnetfelt B blive påvirket af kraften F:
\vec F = q\cdot \vec v \times \vec B 
Størrelsen af kraften vil derfor være givet ved: 
||\vec F|| = |q| \cdot ||\vec v|| \cdot ||\vec B|| \cdot \sin \theta
Hvor \(\theta\) er vinklen mellem partiklens bevægelsesretning og feltlinjerne.