Friktionsfrie væsker

Opdrift i friktionsfrie væsker

Opdriften på et legme afhænger på følgende måde af massefylden \rho af mediet og volumen af legmet på hvilken opdriften virker V 

Arkimedes princip

F_{opdrift} = \rho \cdot V \cdot g

Tryk i en væskesøjle

Trykket i en væskesøjle afhænger af det atmosfæriske tryk P_{atm},væskens densitet \rho og dybden d på følgede måde:
P = P_{atm} + \rho \cdot g \cdot d