Definition af tryk

Tryk
Tryk P er defineret som kraft F per areal A:
P = \frac FA
Læs en mere udførlig artikel om tryk her.