Ideal-gas loven

En ideal gas er en gas hvis enkelte molekyler ikke påvirker hinanden. 

P \cdot V = n \cdot R \cdot T = N \cdot k_b \cdot T 

Hvor n er antallet af partikler målt i mol, N er antallet af  partikler i gassen, R er gaskonstanten og k_b er Boltzmanns konstant.

Bemærk: Selom loven kun gælder for ideelle gasser kan den med stor nøjagtighed anvendes på reelle gasser

Sammenhængen mellem trykket p, rumfanget V og temperaturen T af en afspærret mængde af en idealgas er givet ved: 

\frac {p\cdot V}{T} = \frac {p_0 \cdot V_0}{T_0}

Atomers kinetiske energi

Middelværdien af et atoms kinetiske energi \bar E_{kin} i en enatommig idealgas med temperaturen T er givet ved: 

\bar E_{kin} = \frac 32 \cdot k_b \cdot T = \frac 32 \cdot \frac {R}{N_A}\cdot T