Materialers termiske egenskaber

Varmekapacitet

Den specifikke varmekapacitet c er givet som varemenergien pr. masseenhed pr. temperaturændring: 

c = \frac C m 

Sammenhængen mellem varmetilførslen \Delta Q, massen m og temperaturstigningen \Delta T er givet ved:

\Delta Q = C \cdot \Delta T = m \cdot c \cdot \Delta T

Bemærkning: Da c afhænger af temperaturen er denne formel kun nøjagtig når \Delta T er tilpas lille.

Faseskift

Den nødvendige varmeenergi for at ændre fasen af en masse m med smeltevarme L_s eller fordampningsvarme L_f er givet ved:

\Delta Q = L \cdot m

Smelte- og fordampningsvarmen er den varmeenergi der skal til for at hhv. smelte eller fordampe et kilo af stoffet. 

Bemærkning: Da vand fordamper ved forskellige temperaturer er L_f for vand ikke en konstant. 

Tabelværdier

Varmekapacitet for vand: c_{vand} = 4,182 \rm \frac {kJ}{kg\cdot K} (ved 20ºC)

Smeltevarme for is: L_{is} = 334 \rm \frac {kJ}{kg}

Fordampningsvarme for vand: L_{f, vand} = 2257 \rm \frac {kJ}{kg} (ved 100ºC)