Hvad er moms?

Moms er en forbrugerafgift til staten, som virksomheder skal opkræve, hvis de har en årlig omsætning, der overstiger 20.000 kr. Moms kaldes også for en merværdiafgift eller meromsætningsafgift. Moms kan karakteriseres ved at være en indirekte skattesats, som beregnes på baggrund af en vares salgspris.

Moms er en udbygning af oms, som var en ny omsætningsafgift, der blev pålagt varer i 1962. Omsen var oprindelig på 9 %, men blev forhøjet til 12,5 % i 1965. Omsen (omsætningsafgiften) blev i 1967 udvidet til også at omfatte fødevarer. Denne meromsætningsafgift kendes idag som momsen.

I Danmark er momssatsen på 25 %.

Se endvidere artiklen Momsberegning i Studieportalen.dk's Matematik Formelsamling, hvor du kan læse mere om momsberegning.

Sælgeren af varer eller tjenesteydelser modregner den moms, som er betalt ved indkøb, når der afregnes med skattevæsenet. Momsen beregnes hos virksomheder som forskellen mellem de samlede indkøbs- og salgspriser i virksomheden.

Købsmoms

Købsmoms er den moms, som virksomheder betaler i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser. Denne moms vil virksomhederne få tilbagebetalt af Told & Skat.

Salgsmoms

Salgsmomsen derimod er den moms, som virksomheden skal opkræve i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser. Denne moms vil skulle indbetales til Told & Skat af den gældende virksomhed.

Momsregnskab

Ved at tage forskellen mellem disse to momssatser vil virksomheden herigennem være i stand til at opgøre deres moms og indberette dette til Told & Skat. Hvis salgsmomsen er større end købsmomsen, skal virksomheden betale differencen tilbage til Told & Skat og vice versa.

Der forekommer momsbetaling på stort set alle varer og tjenesteydelser. Der vil dog ikke være momsbetaling på varer som frimærker, husleje, forsikringer og abonnementer.