Likviditetsbudget

Et likviditetsbudget er en oversigt over ind- og udbetalinger i virksomheden. 

Et likviditetsbudget afklarer, om virksomheden måned for måned eller kvartal for kvartal har penge til at betale de regninger, der forventes at komme. Likviditetsbudgettet giver altså virksomheden et overblik over, hvornår der er behov for likviditet, og hvornår der er likviditet i overskud.

Et budget er en beskrivelse af forventningerne til en fremtidig periodes økonomi. Der kan budgetteres omkring både den fremtidige indtjening og likviditet for den gældende virksomhed. Budgettering er det økonomiske grundlag for en række af virksomhedens planer for fremtiden.

Budgetproceduren er herudover inddelt i en:

  • passiv fase
  • aktiv fase

I den passive fase tages der udgangspunkt i, at virksomheden i den kommende regnskabsperiode viderefører de handlinger, der er gennemført i den foregående periode. Det er herigennem først i den aktive budgetfase, at der udarbejdes de egentlige budgetter for det kommende regnskabsår. I denne fase medtages beslutninger om, hvordan virksomheden forbedrer sin fremtidige økonomiske situation.

Indtægterne, der er medtaget i et likviditetsbudget, kommer fra varesalget samt renteindtægterne. I forhold til varesalget vil der skulle skelnes mellem kontant varesalg og varesalg på kredit. Det er vigtigt at foretage denne skelnen i likviditetsbudgettet, da dette giver en likviditetsforskydning i forhold til de beløb, der vil fremkomme i resultatbudgettet.

Udgifterne, der er medtaget i likviditetsbudgettet, indebærer kontante kapacitetsomkostninger, udbetalinger til køb af råvarer og arbejdsløn, køb af aktiver, finansielle omkostninger og det privatforbrug, der forventes at forekomme i løbet af den gældende periode. Her vil det igen være vigtigt at tage hensyn til den likviditetsforskydning, der vil kunne fremkomme med hensyn til køb af råvarer, da der til tider kan forekomme kredit på sådanne køb.