Variable omkostninger

Variable omkostninger er de omkostninger, som varierer med produktionsstørrelsen og aktivitetsniveauet for en given virksomhed. Der vil her typisk være tale om vareforbrug eller produktionsomkostninger, da disse følger udviklingen i antallet af ordrer eller budgetter omkring produktionen. Hvis de samlede variable omkostninger følger udviklingen i afsætningen helt proportionalt, vil de variable enhedsomkostninger forblive de samme trods udviklingen i afsætningen.

Det er dog ikke altid, at de variable omkostninger følger virksomhedens afsætning proportionalt. Det vil i nogle tilfælde være således, at i takt med en højere afsætning vil det være nødvendigt at indkøbe større varepartier eller produktionsmaterialer, som til tider vil kunne føre til kvantumrabatter eller lignende, og dette medfører et fald i de variable enhedsomkostninger. Herved vil der være tale om, at de variable omkostninger forløber degressivt, da disse stiger mindre end proportionalt med aktiviteten.

Hvis situationen derimod er omvendt, og de variable omkostninger stiger mere end proportionalt med aktiviteten, vil der være tale om, at de variable omkostninger forløber progressivt. Dette kunne eksempelvis skyldes, at den forøgede afsætning fører til overarbejdstimer eller dyrere indkøbspriser hos leverandører som følge af behovet for at få materialerne leveret hurtigere end normalt. Dette vil medføre højere enhedsomkostninger, som derefter medfører en lavere avance end normalt.