Servicevirksomhed

Servicevirksomheder er karakteriseret ved at være virksomheder, der fremstiller og sælger serviceydelser til forbrugerne. Servicevirksomheder er virksomheder, der ikke nødvendigvis sælger fysiske varer, men derimod udfører forskellige arbejdsopgaver for deres kunder. Servicevirksomheder har herigennem også en mere direkte kontakt til deres kunder i forhold til produktionsvirksomhederne og delvist også handelsvirksomhederne.

Teoretisk set er servicevirksomhedernes værdikæde opbygget en del anderledes end den, der benyttes til virksomheder, som producerer og sælger fysiske varer. Dette skyldes, at hele produktionsfaktoren som sådan ville kunne udelades i forbindelse med servicevirksomheder.Værdikæden for servicevirksomheder er baseret på følgende fem aktiviteter:

Problemsøgning – valg – udførelse – kontrol - evaluering

I disse ovenstående aktiviteter bliver der sat mere fokus på at finde frem til kundernes problemer og gennem undersøgelser finde ud af, hvordan disse skulle løses på bedst mulig vis. Servicevirksomheder benytter sig af de samme støtteaktiviteter som de andre virksomhedstyper.

Hvad angår kunder, vil servicevirksomheder både kunne varetage opgaver for private forbrugere, andre virksomheder samt det offentlige. En stor del af den offentlige sektor i Danmark består af servicevirksomheder som f.eks. børnehaver, skoler og sygehuse.

Eksempler på servicevirksomheder i den private sektor inkluderer frisørsaloner, revisorer, advokater, konsulenter, fitnesscentre, banker og forlystelsesparker. I alle disse tilfælde modtager kunden som sådan ikke et fysisk produkt ved købet hos den pågældende virksomhed.

Problematikken for servicevirksomheder ligger i, at deres produkter ikke kan ”lægges på lager”. Det betyder, at de hele tiden er nødt til at have nok kapacitet til at dække kundernes behov i samme øjeblik, som behovet opstår. Dette betyder f.eks., at der altid skal være folk nok på arbejde i bankerne - med de rigtige kompetencer – for at kunne dække alle kunders behov.

Da det kan skifte meget fra tid til anden, hvor mange kunder man modtager i løbet af en dag, vil det være svært at håndtere arbejdet uden grundig planlægning. Herved vil de fleste servicevirksomheder også være baserede på skematisk planlægning og forudbestemte aftaletidspunkter, så det på denne måde kan lade sig gøre at tilfredsstille alle kundernes behov inden for kortest mulig tid.

Servicevirksomheder har igennem de seneste år oplevet en væsentlig stigning både i antal og i omfang, hvilket skyldes, at flere og flere forbrugere efterspørger udbydere af rejser, underholdning, rådgivning og pleje. Ligeledes er det sket i takt med, at industrisamfundet stille og roligt bliver udskiftet med servicesamfundet, som vi kender det i dag.