Virksomhedstyper

Der findes en række forskellige virksomhedstyper, som en virksomhed kan kategoriseres under. I Danmark vil virksomheder typisk kategoriseres som produktions-, handels- eller servicevirksomheder. Herudover kan handelsvirksomheder også inddeles efter, hvorvidt de opererer inden for detailhandel eller engroshandel.

Der vil i de enkelte artikler herunder blive lagt fokus på de forskellige virksomhedstyper samt de forskelle, der måtte forekomme mellem dem. Herudover gives der en række virksomhedseksempler under de forskellige virksomhedstyper.

Læs mere om:

Derudover eksisterer der en lang række virksomheder, hvor disse opdelinger ikke er så klare, da de har flere forskellige produkter som virksomheden sælger. De vil kort blive skitseret herunder.

Blandingsformer af virksomhedstype

Nu til dags opererer mange virksomheder ikke kun inden for én virksomhedstype, men derimod flere. Virksomheder kan på denne måde varetage større dele af kundernes behov og samtidig dække over flere forretningsområder. Der findes tre forskellige kombinationer af de tidligere nævnte virksomhedstyper, og disse præsenteres i nedenstående afsnit.

Først og fremmest kan handels- og serviceaktiviteter sammenkobles i forskellige virksomheder. Frisørsaloner har tendens til både at sælge den primære serviceydelse men også en række forskellige produkter, som er komplementære til serviceydelsen. På denne måde tilbydes der både serviceydelser og fysiske produkter indenfor samme virksomhed. Det samme vil kunne siges om fitnesscentre, som oftest også sælger en række fysiske produkter, der er komplementære til salget af konditions- og styrketræning.

Servicetypen vil også kunne sammenholdes med produktionstypen, hvilket betyder, at der igen er tale om udbydere af serviceydelser, men som i dette tilfælde også producerer et specifikt produkt. Det kan f.eks. være tømrere og murere, som både sælger reparationsarbejdet som deres primære serviceydelser, og yderligere sælger fast ejendom, som de selv har bygget med henblik på at sælge i sidste ende. Her er der tale om ydelser og produkter, der i høj grad ligger inden for samme marked, og det ville kunne ses som en naturlig udvikling, hvis en tømrer eller murer ønsker at ekspandere sin forretning til andre områder.

Derudover kan der forekomme en kombination af produktions- og handelsvirksomhederne. Her vil der være tale om virksomheder, som både producerer og sælger produkter videre til den endelige forbruger. Det er f.eks. bagere, som typisk har en bagerbutik tilknyttet, således at de kan sælge produkterne direkte videre til den endelige forbruger.

Slutteligt er der nogle helt specielle virksomheder, som opererer inden for alle tre områder. Her er der ofte tale om helt store koncerner, som har tilkøbt eller opstartet nye virksomheder løbende igennem tiden.

Et eksempel på en sådan virksomhed er A.P. Møller-Mærsk. Denne virksomhed har aktiviteter inden for både industri, energiforsyning, handel og transport og dækker således over alle tre virksomhedstyper. Dog er der her tale om forskellige datterselskaber, underselskaber eller lignende, som blot er ejet af A.P. Møller-Mærsk, og hermed er alle disse virksomhedstyper rent teoretisk ikke som sådan underlagt den samme virksomhed.