Produktionsvirksomhed

En produktionsvirksomhed producerer selv de varer, som sælges videre til deres kunder. Produktionsvirksomheder indkøber råvarematerialer, halvfabrikata og andre komponenter, som samles til det endelige produkt. Hvad angår produktionsvirksomheder og deres lagre, vil en produktionsvirksomhed typisk have tre forskellige varelagre:

  1. Råvarelager
  2. Lager for varer under fremstilling
  3. Færdigvarelager

Råvarelageret er dér, hvor virksomheden modtager de forskellige råvarematerialer til at producere sine endelige produkter.

Lageret for varer under fremstilling vil være dér, hvor de forskellige dele af en virksomheds endelige produkt bliver stillet, inden det endelige produkt kan samles.

Færdigvarelageret er dér, hvor virksomheden opbevarer de færdigproducerede varer, inden de skal distribueres ud til virksomhedens salgssteder.

Det er ikke alle produktionsvirksomheder, der har tre forskellige varelagre i deres produktion. Dette vil typisk afhænge af virksomhedens størrelse og dens behov for adskillelse af de forskellige komponenter.

Produktionsvirksomheder kan herudover fungere både som mellemhandlere, og herved sælge deres produkter videre til andre virksomheder, eller som den endelige sælger af det færdige produkt. Produktionsvirksomheder kan enten sælge deres produkter videre til andre producenter, handelsvirksomheder eller servicevirksomheder eller sælge deres produkter direkte gennem egne distributionskanaler til den endelige forbruger.

Produktionsvirksomheder udfører som oftest tre forskellige markedsopgaver: De skal udvikle interessante produkter til kunderne, fremstille produkterne til lavest mulige omkostninger i forhold til den ønskede kvalitet samt levere produkterne til kunderne i den rette mængde og på den rette tid.

Herved vil produktionsvirksomheder også som regel have deres primære fokus på den indledende del af værdikæden, hvilket kaldes up-stream-aktiviteterne. Hos denne slags virksomhed bliver der lagt fokus på at kunne indkøbe til så lave priser som muligt samtidig med at skabe den mest effektive produktion som muligt. Herigennem forsøges det at holde omkostningerne nede, så virksomheden kan opnå en større avance. Der bliver herved også lagt stort fokus på selve produktionen og produktudviklingsaktiviteten, da det er her, man søger at skabe bedre produkter end konkurrenterne og til billigere priser.

Produktionsvirksomheder, der opererer som mellemhandlere, vil typisk ikke fokusere nær så meget på salg og markedsføring af deres produkter som detaillister eller produktionsvirksomheder, der sælger deres produkter direkte til den endelige forbruger, gør. Dette skyldes, at det oftest bliver det sidste led i forsyningskædens job, dét at markedsføre de enkelte produkter og sælge dem videre til den endelige forbruger.

Størrelsen af produktionsvirksomheder varierer ligeledes meget. Der kan være tale om alt fra helt små håndværksvirksomheder til store industrivirksomheder.

Blandt de store produktionsvirksomheder i Danmark kan nævnes Danfoss, Carlsberg, Vestas og Novo Nordisk. Disse virksomheder vil typisk agere som mellemhandlere til forskellige andre virksomhedstyper, som herefter sælger eller distribuerer de pågældende produkter videre til den endelige forbruger.

Carlsberg leverer eksempelvis oftest deres produkter videre til detailhandlen eller restaurationsbranchen, der fungerer som virksomhedens kunder.

Novo Nordisk udvikler medicinalprodukter, der videresælges til apoteker og det offentlige rundt omkring i verden, som herefter distribuerer disse produkter til forbrugerne.