Handelsvirksomhed

Handelsvirksomheder er karakteriseret ved, at de indkøber færdigvareprodukter og sælger dem videre. Enten til andre virksomheder eller til den endelige forbruger. Denne skelnen mellem de to former for handelsvirksomheder kan også inddeles i engrosvirksomheder og detailhandelsvirksomheder.

Engroshandlen sælger produkter videre til andre virksomheder og fungerer derfor ikke som det sidste led i forsyningskæden, inden produkterne når den endelige forbruger.

Det gør detailhandlen derimod, hvis man ser på det rent teoretisk. Nogle detailvirksomheder vil også kunne sælge mindre varepartier eller enkelte produkter til virksomheder, men størstedelen af tiden vil det forekomme gennem købet hos engrosforhandlere.

Med hensyn til den varestrøm, der gennemløber en handelsvirksomhed, fungerer denne på en lidt anden måde end hos produktionsvirksomhederne. Da der som sådan ikke er tale om en ’produktion’ af de forskellige varer, der udbydes, vil der kun forekomme et ’færdigvarelager’. En detaillist vil til tider have tendens til at have et centrallager, som leverer produkter ud til de enkelte forretninger, der er en del af forretningskæden.

Hvis der er tale om enkelte butikker, som ikke er en del af en kæde, vil deres lager typisk ligge i forlængelse af deres butiksområde.

Handelsvirksomheder vil typisk også lægge fokus på nogle andre områder i værdikæden end produktionsvirksomheden. Aktiviteter, der omhandler produktion og produktudvikling, bliver minimeret en smule i forhold til det fysiske salg, markedsføringen og serviceaktiviteten.

Der er selvfølgelig stor fokus på modtagelsen af de rigtige ordrer til rigtige priser fra de forskellige producenter og/eller engrosvirksomheder, samt forsendelsen af de forskellige produkter ud til det endelige salgssted.

Dog er det salget og markedsføringen, der især vil have betydning hos detaillister, da disse virksomheder i høj grad har direkte kontakt til forbrugeren af de forskellige produkter.

Der er igennem den seneste årrække sket en del ændringer i strukturen af handelsbranchen i Danmark. I takt med at mange af de forskellige detaillistkæder i Danmark er blevet væsentligt større, er grossistleddet på mange punkter blevet overflødigt. Dette skyldes, at mange af de forskellige kæder i dag har deres egne centrallagre, og de køber herigennem direkte fra producenterne i stedet for hos grossisterne.

Ligeledes har den teknologiske udvikling og den stigende e-handel medført, at mange forskellige varegrupper bliver købt direkte hos producenten i stedet for hos detailhandlen.

Engrosvirksomhed

En engrosvirksomhed, som også kaldes en grossist, indkøber store varepartier hos forskellige virksomheder og videresælger disse varer i mindre partier til forskellige detailforretninger for herigennem at opnå fortjeneste. Grossistens opgave på markedet er teoretisk set at finde frem til de rigtige produkter hos de rigtige producenter, sammensætte et godt produktsortiment og servicere detailleddet, samt at levere produkterne i de mængder, som kunderne efterspørger.

Eksempler på engrosvirksomheder i Danmark er Sanistål, Silvan, Brdr. Dahl, A&O Johansen og SuperGros. SuperGros er på nuværende tidspunkt den største dagligvaregrossist på det danske marked.

Detailhandelsvirksomhed

En detailvirksomhed vil typisk karakteriseres som en virksomhed, der sælger sine produkter videre direkte til den endelige forbruger. Detailvirksomheder benytter sig både af reelle producenter, men også af grossister, til at indkøbe deres varer og herved skabe det sortiment, som man forventer, at forbrugeren har behov for.

Detailvirksomheder er typisk bygget op omkring forretningskædekonceptet, hvilket skyldes, at der oftest forekommer nogle fordele i forbindelse med dét at oprette en kæde. Indkøb af de forskellige varer hos producenter eller grossister vil typisk blive billigere ved at indkøbe store partier ad gangen.

Detailvirksomhederne har stort set de samme markedsopgaver som engrosvirksomhederne. Den største forskel ligger i, at detaillisternes kunder er de private forbrugere, hvilket betyder, at detaillisternes beliggenhed og service i høj grad har betydning for deres afsætningsmuligheder.

Eksempler på detailkæder på det danske marked er blandt andet Inspiration, FONA, Intersport, Sport24, Netto, Føtex, SuperBest, Ilva, Bauhaus og ElGiganten.