"
>
Søgning på: Engelsk. Resultater: 1 til 20 af 22605
 • Engelsk

  Videokategori
  Se undervisningsvideoer til faget Engelsk
 • Tegnsætning engelsk | Engelsk Grammatik

  Kompendie
  Som hovedregel fungerer engelsk punktum på samme måder som det danske, dog adskiller engelsk komma sig væsentligt på mange måder fra det danske. Denne artikel vil belyse engelske tegnsætningsregler, der omhandler andre ting end det engelske komma.For hovedregler om engelsk komma se den selvstændi...
 • Datid engelsk | Engelsk Grammatik

  Kompendie
  Datid på engelsk (past tense) er en grammatisk tid. Engelsk datid bruges til at bøje udsagnsord og bruges i de fleste tilfælde til at beskrive en tilstand af noget, der allerede er sket i fortiden. De regelmæssige udsagnsord bøjes ved at tilføje endelsen –ed til udsagnsordets navneform. Det...
 • Mådeudsagnsord engelsk | Engelsk Grammatik

  Kompendie
  Mådeudsagnsord på engelsk, også kaldet modalverber, er en speciel gruppe udsagnsord, der anvendes, når der siges noget om det udsagnsord der står efter mådeudsagnsordet.De engelske mådeudsagnsord er can, may, must, ought to, shall og will. Disse udsagnsord er specielle, da de har følgende karakte...
 • Fremtid engelsk | Engelsk Grammatik

  Kompendie
  Alle sprog har sin egen måde at referere til fremtid på. Nogle sprog som eksempelvis fransk, spansk og italiensk har fremtid som en tid for sig selv, med specifikke endelser der viser, hvad der sker efter nuet. Dette gør sig ikke gældende på engelsk. På engelsk er fremtid (futurum) en af de samme...
 • Førnutid engelsk | Engelsk Grammatik

  Kompendie
  Førnutid på engelsk er en sammensat tid. Engelsk førnutid adskiller sig fra nutid (present tense) og datid (past tense), der fungerer som simple tider, ved at førnutid dannes ved at benytte sig af hjælpeudsagnsord. Førnutid hedder på dansk perfektum, og på engelsk hedder førnutid present perfect....
 • Førdatid engelsk | Engelsk Grammatik

  Kompendie
  Førdatid på engelsk er ligesom førnutid en sammensat tid, og adskiller sig fra nutid og datid der begge er simple tider. Førdatid hedder på dansk pluskvamperfektum, mens det på engelsk hedder past perfect. Da det er en sammensat tid, dannes førdatid ved hjælp af hjælpeudsagnsord:Eksempel førdatid...
 • Uregelmæssige udsagnsord engelsk | Engelsk Grammatik

  Kompendie
  Der findes over 200 uregelmæssige verber (udsagnsord) på engelsk. Mange af de mest benyttede verber i det engelske sprog er uregelmæssige. Derfor er det afgørende at lære dem at kende og at mestre de mest almindelige bøjninger.I nutid gælder samme regler som for de regelmæssige udsagnsord. Man be...
 • Ligefrem ordstilling engelsk | Engelsk Grammatik

  Kompendie
  engelsk har vi som hovedregel ligefrem ordstilling. Det betyder, at grundleddet (subjektet) altid kommer før udsagnsleddet (verballedet), og derefter vil der så følge et objekt, indirekte objekt og prædikatsled. Adverbialled vil kunne bevæge sig mere frit rundt i sætningen.Eksempler – li...
 • Henførende stedord engelsk | Engelsk Grammatik

  Kompendie
  De henførende stedord, også kaldet de relative pronominer, er stedord, der bruges til at vise tilbage til noget der er nævnt tidligere i hovedsætningen. Det kan være personer, ting, begreber etc.De mest gængse henførende stedord på engelsk er who, which, whose og that. Det svarer til de danske he...
 • Engelsk grammatik øvelser | Engelsk Grammatik

  Kompendie
  I dette kompendium har du læst og lært en masse om engelsk grammatik. Hvis du har lyst til at blive endnu bedre, eller teste hvor godt du har styr på de regler, du allerede kan, skulle du tage at kigge forbi vores Test dig selv-sektion. Her finder du en masse online-øvelser om blandt andet sprog ...
 • Udvidet tid engelsk | Engelsk Grammatik

  Kompendie
  Udvidet tid på engelsk dannes af en form af to be, og der tilføjes lang tillægsform på det efterfølgende udsagnsord, som på engelsk er –ing-formen. Alle udsagnsord på engelsk har to former - Udvidet tid og simpel tid.De udvidede tider på engelsk kan benyttes i flere sammenhænge. De anvendes...
 • Spørgende stedord engelsk | Engelsk Grammatik

  Kompendie
  Spørgende stedord (interrogative pronominer) er på engelsk who, whom, whose, what, which. Det svarer til de danske spørgende stedord hvem, hvis, hvad, hvilken. Spørgende stedord anvendes, når man stiller et spørgsmål, som der også ligger i ordet spørgende, og på engelsk interrogative – der ...
 • Komma på engelsk | Engelsk Grammatik

  Kompendie
  Komma på engelsk bruges ved naturlige pauser i en sætning. Engelsk komma er anderledes end komma på dansk. Læs mere om reglerne for komma på engelsk her.
 • Ordstilling engelsk | Engelsk Grammatik

  Kompendie
  Engelsk ordstilling er slet ikke som på dansk. Synes du at den engelske ordstilling er svær? Her er regler, så din ordstilling på engelsk bliver korrekt.
 • Engelsk essay

  Kompendie
  Et engelsk essay er en analyserende og fortolkende sammenhængende tekst. Læs om opbygningen af essayet, samt forskelle på et dansk og et engelsk essay.
 • Engelsk Grammatik

  Kompendie
  Synes du engelsk grammatik er svært? Guiden giver dig en oversigt over de vigtigste regler i den engelske grammatik. Lær fx om kommatering og ordstilling.
 • Engelsk ordstilling (engelsk grammatik)

  Test
  Snakker du som Mester Yoda, eller har du styr på engelsk ordstilling. På engelsk benytter man sig næsten altid af ligefrem ordstilling (grundled før udsagnsled), modsat dansk, hvor vi veksler meget mellem omvendt ordstilling (udsagnsled før grundled) og ligefrem ordstilling. Dog veksler engelsk o...
 • Engelsk komma 2 (engelsk grammatik)

  Test
  Har du styr på bestemmende og ikke-bestemmende henførende sætninger og hvor kommaet skal placeres? Tag testen og bliv stærkere i engelsk komma.
 • Engelsk disposition | engelsk outline

  Kompendie
  En engelsk disposition, også kaldet en engelsk outline, er en overordnet redegørelse for et givet emne. En disposition/outline i engelsk er systematisk opbygget og er opstillet på listeform. En engelsk outline benyttes både ved mundtlige og skriftlige opgaver.Derfor kan dispositionen eksempevis f...


Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste