Søgning på: billedkunst analyse. Resultater: 21 til 40 af 27
 • Rentabilitet | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Rentabilitet er per definition en virksomheds evne til at forrente den kapital, som er investeret i virksomheden. En virksomheds rentabilitet belyses igennem en række nøgletal. Der benyttes typisk de fem følgende nøgletal, til at belyse rentabiliteten: Afkastningsgrad Overskudsgrad Aktivernes oms...
 • SMUK-modellen

  Kompendie
  SMUK-modellen er det skridt, der forekommer lige inden man som virksomhed vælger sin endelige målgruppe(r). Det er her, man vurderer de forskellige segmenter, man har udvalgt igennem segmenteringsprocessen, for at finde ud af, hvorvidt disse er attraktive og brugbare for virksomheden.SMUK står fo...
 • Marxisme | Ideologi

  Kompendie
  Marxisme er navnet på en teori om en politisk holdning til samfundet. Marxismen er opkaldt efter den tyske socialist, Karl Marx (1818-1883) og er baseret på hans idéer om et klasseløst samfund og ophævelsen af privat ejendomsret.Hvad er marxisme?Marxismen er en verdensanskuelse og en analy...
 • Isotop | Kernefysik

  Kompendie
  En isotop er et grundstof af en bestemt variant. Hvert atom har et atomnummer, som siger hvor mange protoner atomkernen indeholder, men antallet af neutroner i kernen kan variere. For hver variation af et atom har vi en isotop.For eksempel har brint en proton og ingen neutroner. Men brint har ogs...
 • Markedsudvælgelse | Internationalisering

  Kompendie
  Der forekommer tre forskellige metoder til markedsudvælgelse.De tre forskellige metoder tager udgangspunkt i vidt forskellige elementer, dog vil det fremkomme sådan for førstegangsbrugende virksomheder af disse metoder, at nærmarkeds- og tragtmetoden vil give nogenlunde samme resultat, da det oft...
 • Procentpoint | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Procentpoint er nok det mest misforståede og misbrugte begreb inden for procentregning. Det bliver næsten oftere brugt forkert end det bliver brugt korrekt. Man kan IKKE benytte procent og procentpoint i flæng.Procentpoint er brugbart, når man beskriver en ændring fra én procentdel til en ...
 • PLC-modellen

  Kompendie
  Produktlivscyklus-modellen vedrører, som navnet antyder, produktets livscyklus. PLC-modellen indeholder en undersøgelse af et givent produkt eller produktgruppes position over et givent ”livstidsforløb”. Modellen benyttes til at finde ud af hvor langt fremme i forløbet produktet er, o...

Forrige 1 2 Næste